Dotazy k nové právní úpravě občanských sdružení – spolků

V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 připravil Český olympijský výbor pro sportovní organizace – občanská sdružení – možnost zasílat dotazy týkající se nové právní úpravy spolků. Dotazy budou průběžně zpracovávány Legislativní radou ČOV, která již v současné době pracuje na dokumentech, které pomohu sportovním organizacím – občanským sdružením – přizpůsobit jejich stanovy nové právní úpravě. Vaše dotazy pomohou při formulaci výstupu, který bude po dokončení zpřístupněn všem sportovním organizacím (členům ČOV).