Duální kariéra

 

Chceme vrcholovým sportovcům zajistit plynulý přechod ze sportovní kariéry do běžného života.

Zapojení sportovci

Cíle programu

V souladu se snahami EU je ambicí ČOV komplexní podpora vrcholových sportovců i po ukončení jejich aktivní kariéry, kdy se musí vypořádat s dalším kariérním rozvojem.

Podpora bude realizována na základě tří základních pilířů:

  • vzdělávání
  • poradenství
  • zapojení do pracovního procesu

Základní pilíře

Vzdělávání je rozděleno do dvou kategorií:

  • Krátkodobé vzdělávací kurzy zahrnující: intenzivní školící akce, pravidelné kurzy, e-learningové kurzy. Absolventi mají možnost získat osvědčení, certifikát o absolvování.
  • Dlouhodobé vzdělávací programy ve spolupráci s některou s partnerských vysokých škol vedoucí k vysokoškolskému titulu.

Odborné poradenství:

  • Rozbor silných a slabých stránek sportovce s důrazem na stránky vyhledávané firmami a nasměrování na možně profesní zaměření.
  • Osobní konzultace zaměřené na uplatnění se; konkrétní doporučení, jak pracovat na svých slabinách a stavět na silných stránkách.
  • Konzultace z oblasti hospodaření s penězi, zahrnující: spoření zhodnocování finančních prostředků, pojištění, investování atd.

Zapojení do pracovního procesu:

  • Stáž: krátkodobá praktická pracovní zkušenost u některé z partnerských firem nebo společností.
  • Zaměstnání na plný nebo částečný úvazek: dlouhodobá praktická pracovní zkušenost u některé z partnerských firem nebo společností.

Komu je program určen

Program je zaměřen na vrcholové sportovce, kteří reprezentovali ČR na mezinárodní scéně. Největší podpora bude náležet medailistům z velkých akcí jako OH, MS nebo ME.

Kdo program připravuje

Na přípravě se podílejí Český olympijský výbor, státní instituce, komerční společnosti, veřejné a soukromé vysoké školy a především čeští vrcholoví sportovci.

Kontakty

Český olympijský výbor
Kateřina Neumannová
Manažerka projektu
neumannova@olympic.cz

KPMG Česká republika, s.ro.
Milan Bruncvík
Administrátor
mbruncvik@kpmg.cz

Čím chtěli být sportovci?