Povodňová pomoc ČOV

Děkujeme všem sportovním sdružením, klubům a tělovýchovným jednotám, kteří nahlásily povodňové škody prostřednictvím našeho online formuláře. 

Tyto údaje používáme jako podklad pro jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o možnosti poskytnutí mimořádných dotací sportovním organizacím na odstranění povodňových škod.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do odstraňování následků povodní!