Český klub paralympiků

PŘEDSEDKYNĚ

  • ERLEBACHOVÁ Alena

ČLENOVÉ PLÉNA ČOV

  • BARLOK Zdeněk
  • SEJPKA Ondřej

Složka byla zřízena na základě novelizace stanov ČOV ze dne 11. 4. 2013.

Status ČKP najdete zde.