Český klub paralympiků

Složka byla zřízena na základě novelizace stanov ČOV ze dne 11. 4. 2013.

Status ČKP najdete zde.