PŮVODNÍ: Pojištění úrazu sportovců a pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele pro celé sportovní prostředí

  • Úrazové pojištění

    • Úrazové pojištění je sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru u pojistitele Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group s číslem pojistné smlouvy 4950050842. Více >>>