ČOV - dokumenty

VOLBY ČOV 2021

Dokument Datum aktualizace
ČOV uspěl v prvním odvolání duben 2021

Zprávy o činnosti ČOV

Dokument Datum aktualizace
Zpráva o činnosti 2016-2020
říjen 2020
Zpráva o činnosti 2019
květen 2020
Zpráva o činnosti 2018
duben 2019
Zpráva o činnosti 2017
duben 2018
Zpráva o činnosti 2016
duben 2017
Zpráva o činnosti v letech 2012–2016 říjen 2016
Zpráva o činnosti 2015 duben 2016
Účetní závěrka [2014], zpráva auditora 26.10.2015
Účetní závěrka [2014], zpráva auditora 18.9.2015
Zpráva o činnosti 2014 duben 2015
Zpráva o činnosti 2013 a Závěrečná zpráva o přípravě a účasti české výpravy na XXII. zimních olympijských hrách v Soči 2014 duben 2014
Zpráva o hospodaření ČOV - vyhodnocení rozpočtu ČOV za rok 2013
Olympijský cyklus 2009 - 2012
Olympijský cyklus 2005 - 2008
Olympijský cyklus 2001 - 2004
Olympijský cyklus 1997 - 2000
Olympijský cyklus 1992 - 1996

Dokumenty složek ČOV

Dokument Datum aktualizace
Statut Českého klubu fair play 26. 11. 2014
Statut České olympijské akademie
19. 6. 2018
Statut Českého klubu olympioniků 14. 11. 2008
Český klub sportovních svazů, organizací a institucí 12. 04. 2017
Český klub paralympiků
22. 04. 2014
Česká trenérská akademie
19. 06. 2018
Činnost ČOA v letech 2005–2008
20 let České olympijské akademie

Stanovy, statuty a řády ČOV

Dokument Datum aktualizace
Programové priority a cíle ČOV pro období 2017-2020 28. 2. 2017
Etický kodex MOV (ENG, FR)
19. 6. 2018
Zásady pro uznávání a přijímání nových členů ČOV 12. 3. 2014
VV ČOV - jednací řád schválený VV 19. 6. 2013
Stanovy ČOV - schválené znění Plénem ČOV
18. 4. 2018
Metodika užívání olympijských symbolik
březen 2020
Statut ombudsmana ČOV schválený VV ČOV
19. 6. 2018
Legilativní pravidla pro tvorbu vnitřních předpisů ČOV
Pravidla pro udělení patronátu (záštity) ČOV, předsedy ČOV nebo složky ČOV 2017

Smlouvy ČOV

Dokument Datum aktualizace
Dodatek č. 4 k licenční smlouvě s OSA 25. 3. 2019
Dodatek č. 3 k licenční smlouvě s OSA 23. 8. 2018
Dodatek č. 2 k licenční smlouvě s OSA 10. 3. 2016
Dodatek č. 1 k licenční smlouvě s OSA 25. 2. 2021
Smlouva s OSA 8. 4. 2014
Smlouva s Intergramem 1. 1. 2020

Pojištění ČOV

Dokument Datum aktualizace
Nové úrazové pojištění platné od 1. 2. 2019
Pojistná smlouva - úrazové pojištění členů sportovních svazů - dodatek č. 1
28. 2. 2019
Pojistná smlouva - úrazové pojištění členů sportovních svazů
14. 1. 2019
Příloha č. 1: Pojistné podmínky úrazového pojištění
14. 1. 2019
Příloha č. 2: Seznam pojištěných organizací
14. 1. 2019
Příloha č. 3: Poučení klientů Pojišťovny VZP, a.s., o zpracování osobních údajů
14. 1. 2019
Příloha č. 4: Nabídková cena za úrazové pojištění
14. 1. 2019
Příloha č. 5: Formulář oznámení škodní události - z kolektivního úrazového pojištění ČOV
14. 1. 2019
Příloha č. 6: Formulář oznámení škodní události - z pojištění pro případ pracovní neschopnosti
14. 1. 2019
Stávající pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele (Kooperativa)
Pojistná smlouva - pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou činností trenéra či cvičitele (Kooperativa) 31. 12. 2016
Úrazové pojištění platné do 31. 1. 2019
Pojistná smlouva - úrazové pojištění členů sportovních svazů
31. 12. 2016
Pojistná smlouva - úrazové pojištění členů sportovních svazů – dodatek
26. 06. 2018
Formulář oznámení pracovní neschopnosti, pobytu v nemocnici, onemocnění dítěte 1. 1. 2017
Formulář oznámení smrti 1. 1. 2017
Formulář oznámení trvalých následků úrazu 1. 1. 2017
Formulář oznámení úrazu 1. 1. 2017
Souhlas se zpracováním osobních údajů
25. 05. 2018

Sborníky, metodiky a programy

Dokument Datum aktualizace
Sborník z konference Legislativní rady ČOV k nové právní úpravě spolků březen 2014
Rozvojový olympijský program ČOV 2013–2016
Antidopingový program 2013–2014
Rozvojový plán ČOV 2009–2012

ČOV a marketing

Dokument Datum aktualizace
Metodika užívání olympijské symboliky březen 2020
Manuál Olympiády dětí a mládeže
1. 6. 2017
Česká olympijská a.s. - marketingová agentura ČOV
Česká olympijská a.s.: Veřejný rejstřík a sbírka listin
Nové logo ČOV v křivkách
13. 12. 2019
Manuál pro užívání loga ČOV
13. 12. 2019
Nové logo Českého olympijského týmu v křivkách 24. 4. 2017

Různé

Dokument Datum aktualizace
Usnesení Pléna Českého olympijského výboru konaného dne 26. 4. 2019 26. 4. 2019
Usnesení Pléna Českého olympijského výboru konaného dne 18. 4. 2018 18. 4. 2018
Usnesení Pléna Českého olympijského výboru konaného dne 24. 4. 2017 24. 4. 2017
Usnesení Pléna Českého olympijského výboru konaného dne 26. 10. 2016 26. 10. 2016
Usnesení Pléna Českého olympijského výboru konaného dne 12. 7. 2016 12. 7. 2016
Usnesení Pléna Českého olympijského výboru konaného dne 28. 4. 2016 28. 4. 2016
Usnesení Pléna Českého olympijského výboru konaného dne 23. 4. 2015 23. 4. 2015
Návštěvní řád Olympijského parku Soči - Letná 2014 1. 1. 2014
Etický kodex dobrovolníka České olympijské nadace
Vzor věcného záměru