Poradní sbor ombudsmana


PhDr. Martin DOKTOR

 • sportovní ředitel ČOV, člen Pléna ČOV, člen Rady České televize

Prof. Ing. Richard HINDLS, CSc, dr.h.c.

 • člen Národní rozpočtové rady, profesor Vysoké školy ekonomické v Praze

Prof. JUDr. Jan KUKLÍK, DrSc.

 • děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, ředitel Ústavu právních dějin

Ing. Jaroslav LANDA

 • daňový poradce

JUDr. PhDr. Petr MLSNA, Ph.D.

Pavel NEDVĚD

 • viceprezident FC Juventus Turín, držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy 2003

Mgr. Kateřina NEUMANNOVÁ

 • poradce pro sport Ministerstva obrany ČR

JUDr. Mgr. Marcel PETRÁSEK, M.B.A., LL.M.

 • advokát, soudní znalec, předseda Legislativní rady České unie sportu

PhDr. Jiří VEJVODA

 • místopředseda Rady Českého rozhlasu

JUDr. Daniel VIDUNA

 • člen Legislativní rady Českého olympijského výboru, člen Legislativní rady České unie sportu, advokát

JUDr. Pavel ZPĚVÁK

 • odborný konzultant Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, člen Legislativní rady České unie sportu


Mgr. Denisa ČERNÁ

 • tajemnice ombudsmana ČOV