Ombudsman ČOV

V roce 2019 bylo projednáno celkem 42 podání včetně odborných posouzení a stanovisek na základě žádostí orgánů Českého olympijského výboru. Vzhledem k GDPR budou veškerá projednávaná podání uložena v archivu ČOV, resp. Ombudsmana ČOV.


JUDr. Alexander Károlyi

Vzdělání:

 • středoškolské – Gymnázium Praha
 • vysokoškolské – Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • státní rigorózní zkouška – Právnická fakulta Univerzity Karlovy


Pozice ve sportovních organizacích


Československý fotbalový svaz

 • člen Disciplinární komise (1978 – 1983)
 • místopředseda Disciplinární komise (1983 – 1988)
 • předseda Disciplinární komise (1988 – 1990)

Československá fotbalová asociace

 • předseda Disciplinární komise (1990 – 1993)

Českomoravský fotbalový svaz

 • předseda Disciplinární komise (1993 – 2009)
 • předseda Legislativní rady (2004 – 2006)

Antidopingový výbor České republiky

 • člen Rady expertů (2000 – 2011)
 • místopředseda Rady expertů (2011-2020)

Český olympijský výbor

 • člen Výkonného výboru (2005 – 2012)
 • předseda Legislativní komise (2005 – 2012)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 • člen Rady pro tělovýchovu a sport (2005 – 2006)
 • člen Národní rady pro sport (2016 – 2017)

Český svaz tělesné výchovy

 • předseda Legislativní rady (2012 – 2013)

Současné sportovní a veřejné funkce:

 • ombudsman Českého olympijského výboru (od roku 2012)
 • místopředseda Národní rady pro sport (od roku 2020)
 • předseda Rady expertů Antidopingového výboru ČR (od roku 2020)
 • člen Rozkladové komise Úřadu vlády ČR (od roku 2008)
 • člen Rozkladové komise ministra školství, mládeže a tělovýchovy (od roku 2014)
 • 1. místopředseda Správní rady Univerzity Karlovy (od roku 2019)

Za dlouholetou činnost ve sportu a oblasti humanity obdržel v roce 2018 cenu Mezinárodního olympijského výboru „Olympism in Action“, která se uděluje za výjimečný přínos v oblasti sportu a olympijského hnutí. Více zde.