Jaroslav
Hanf

Výsledky na OH

Sport Disciplína Umístění OH
Jezdectví drezura družstva 5. LOH 1928 Amsterdam
Jezdectví drezura 17. LOH 1928 Amsterdam
Jezdectví drezura 19. LOH 1924 Paříž
Datum a místo narození 19. 2. 1888, Československo
Datum úmrtí 21. 2. 1958
Sport Jezdectví
Disciplína drezura družstva, drezura