Josef
Suk

Datum a místo narození 1. 4. 1874, Křečovice
Datum úmrtí 29. 5. 1935
Disciplína

Na Letních olympijských hrách 1932 obdržel za pochod V nový život stříbrnou medaili.

Českého hudebního skladatele a houslistu ovlivnil na pražské konzervatoři nejvíce Antonín Dvořák, jehož dceru si později vzal za ženu.

V roce 1891 založil se svými spolužáky České kvarteto, v němž působil až do jeho rozpadu v roce 1933. Kolem roku 1900 patřil k nejvýznamnějším představitelům české hudební moderny, skládal instrumentální díla komorní i symfonická, v nichž dospěl k osobitému meditativnímu výrazu.

Roku 1922 se na pražské konzervatoři stal profesorem skladby, mezi jeho žáky patřili například Jaroslav Ježek či Bohuslav Martinů. V roce 1920 napsal pro VII. všesokolský slet pochod V nový život, s nímž se zúčastnil uměleckých soutěží Her X. olympiády 1932 v Los Angeles. V oboru hudba získal druhé místo, když žádné jiné ocenění nebylo uděleno.