FINANCOVÁNÍ SPORTU V ČR

Odhad dopadu novely loterijního zákona na příjmy obcí

Každá obec si polepší! Podívejte se, kolik peněz navíc přijde k vám.

Víte že...

  • Podle studie KPMG dosáhl podíl přínosů ze sportu na příjmech státního rozpočtu v roce 2011 3,3 procenta? Celkově do veřejných rozpočtů plynulo 52 miliard korun!
  • Český sport je čistým plátcem do státního rozpočtu? Podle analýzy vypracované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy sportovci přispívají státu až 3,7 miliardy ročně! Více...
  • Česká republika je třetí od konce v celé EU, co se týče státní podpory sportu? Více...
     
  • Český sport a Svaz měst a obcí ČR podepsaly memorandum, podle kterého má minimálně třetina peněz z hazardních odvodů směřovat do sportu?

Jak na to

 

Přečtěte si pozorně užitečné rady, jak získat peníze z hazardních odvodů pro sport ve vaší obci. V případě, že zastupitelstvo odmítne vaše požadavky a nepodpoří vaši sportovní činnost, informujte nás prosím e-mailem na adrese financovanisportu@olympic.cz.

Zjistěte si výši částky zaslané ministerstvem financí

přehledné tabulce 6 250 měst a obcí České republiky zpracované Ministerstvem financí ČR si zjistěte přesnou výši částky, kterou by vaše město nebo obec mělo obdržet pro tento rok navíc z odvodů loterijních společností. Naleznete ji v kolonce nazvané „Rozdíl“ zcela vpravo, přičemž částky jsou uváděné v tisících koru n.

Ověřte si, kolik prostředků šlo u Vás loni na sport

Pokud neznáte přesnou sumu, kolik finančních prostředků poskytla loni vaše obec či město na sportovní činnost, zjistěte si ji přímým dotazem na příslušném MÚ či OÚ, případně na jejich internetových stránkách.

Vybavte se potřebnými argumenty

Proveďte si rekapitulaci historických i současných výsledků činnosti vaší jednoty, sdružení, oddílu či klubu. Spočítejte, kolika mladým sportovcům se každoročně věnujete a kolik jich už vašimi řadami prošlo. Připomeňte jména těch nejznámějších, kteří se stali vzory svým následovníkům. Sestavte si argumenty na podporu sportu jako smysluplné náplně volného času či vhodné prevence proti kriminalitě i dalším sociálně patologickým jevům.

Dohodněte si schůzku se starostou (primátorem) nebo na zastupitelstvu

Požádejte v co nejkratším m ožném čase o schůzku se starostou (primátorem), případně o možnost návštěvy nejbližšího zastupitelstva vaší obce nebo města. Vysvětlete jim, že tyto prostředky jsou určené především na mládežnický sport. Bez ni ch se budete reálně potýkat nejen s vážnými finančními problémy, ale bude ohrožena i samotná existence vaší činnosti.

Kolik peněz požadovat?

Z navýšených prostředků, které obce a města získaly z odvodu loterijních společností, by mělo sportu připadnout nejméně 50 procent! Dlouhodobě, až do letošního roku, totiž tyto prostředky také směřovaly právě do sportu, který tak na ně má morální nárok.

Výroky osobností

"Sportovci nejsou nátlaková skupina. Český sport se pouze snaží uhájit svou pozici. navíc nežádá peníze z veřejných prostředků, ale z hazardu, který na sportu parazituje."

Jan Železný, olympijský vítěz, člen Mezinárodního olympijského výboru

"Je moc dobře, že sport začal bojovat za to, co mu patří."

Věra Čáslavská, sedminásobná olympijská vítězka

"V obcích, ve kterých radní nemají kladný vztah k aktivnímu způsobu života, mohou sportovní oddíly či jednoty klidně přijít na buben. Doufám, že se sportovci v této zemi konečně dočkají takové podpory, jakou si nejen ty největší hvězdy, ale i drtivá většina nadšených amatérů zaslouží."

Jiří Šlégr, olympijský vítěz