Výkonný výbor ČOV navrhuje jedno členství v ČOV a posiluje roli aktivních sportovců

Role aktivních sportovců v rámci Českého olympijského výboru výrazně posílí. Podle návrhu novely stanov ČOV by měli své zástupce v plénu ČOV. „Chceme sportovce maximálně zapojit do dění a rozhodovacích procesů,“ říká Jiří Kejval, předseda ČOV.

Komise sportovců, kterou vede badmintonista Petr Koukal, již v úterý navrhla jako kandidátku do stejnojmenné komise Mezinárodního olympijského výboru Šárku Záhrobskou.

Změněné stanovy, jejichž znění musí schválit dubnové plénum, by zároveň nerozlišovaly přidružené a řádné členství. „Sport je jeden, nechceme tedy odlišovat sporty podle toho, zda jsou zařazeny na programu olympiády. Jestliže má ČOV zastřešovat český sport, vnímáme tuto změnu jako logický krok,“ podotýká Jiří Kejval.

V plénu ČOV budou nově zastoupeni i paralympionici.

Komise sportovců ČOV: 17 reprezentantů, předseda Petr Koukal

Výkonný výbor vzal na vědomí složení sedmnáctičlenné Komise sportovců. Zasedají v ní například vodní slalomáři Štěpánka Hilgertová a Vavřinec Hradilek, střelkyně Kateřina Emmons, skikrosař Tomáš Kraus, veslařka Miroslava Knapková, hokejista Tomáš Rolinek či sjezdařka Šárka Záhrobská.

Podle charty MOV mohou být členy komise ti reprezentanti, kteří startovali na posledních třech olympijských hrách.

Kompletní složení komise

Lékařskou komisi vede profesor Pavel Kolář. Spolu s ním zde působí dalších devatenáct špičkových odborníků.

Kompletní složení komise

Šéfem české mise v Soči Martin Doktor

Sportovní ředitel ČOV Martin Doktor byl formálně schválen jak šéf mise pro zimní olympijské hry v Soči. „Mám z toho velkou radost, Martin je olympijský vítěz, má nejvyšší sportovní vzdělání, zároveň je úspěšný trenér. A jsem přesvědčen, že i dobrý manažer. Je to nejlepší volba,“ řekl Jiří Kejval.

Národní olympijská centra

Výkonný výbor vzal na vědomí informaci o záměru vybudovat šest olympijských center pro přípravu českých vrcholových sportovců po celé České republice. Srdcem by mělo být sportovní centrum v Nymburce.

Vzniknout zde má moderní zázemí pro sportovní reprezentaci včetně ubytovacího zařízení, multifunkčních sportovišť či haly „ledových“ sportů. ČOV bude jednat o spolupráci s městem i Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

„Areál tohoto typu u nás chybí, přitom by ušetřil peníze a zefektivnil sportovní přípravu,“ říká Jiří Kejval.

V roce 2013 se bude projekt připravovat a vznikne detailní studie rozvoje areálu včetně parametrů ekonomické proveditelnosti (tzv. feasibility study).

Aktivní bilance rozpočtu ČOV

Český olympijský výbor hospodařil v minulém roce s aktivní bilancí – příjmy převýšily výdaje o 4 miliony korun. Plánovaný rozpočet byl přitom mírně schodkový. Informoval o tom místopředseda ČOV Libor Varhaník. Celkové náklady dosáhly 152 milionů korun.

Nový statut České olympijské akademie

VV schválil novelu statutu České olympijské akademie. ČOA propaguje olympijské ideály, principy a hodnoty. Vytváří systém spolupráce s českými vědeckými a pedagogickými institucemi. Rozšiřuje vědecké a studijní práce zejména v oblastech olympismu, vědy a výzkumu ve sportu a vědecko-metodického informačního servisu.

Akademie vytváří podmínky i pro činnost trenérské organizace. Pod ČOA spadá nově Unie profesionálních trenérů, která byla ustavena v půlce ledna tohoto roku.

Plné znění statutu

Světové hry s výraznou českou účastí

Na přelomu července a srpna proběhnou v kolumbijském Santiagu de Cali Světové hry. Českou republiku bude zastupovat šest desítek reprezentantů ve 14 sportech (např. v horolezectví, inline hokeji, korfbalu, vodním lyžování či parašutismu).