Trest pro fotbalistu Petra Zapalače: 18 měsíců

Rozhodčí komise ČOV jako odvolací orgán potrestala fotbalistu FK Viktoria Žižkov Petra Zapalače 18 měsíci zákazu činnosti za porušení antidopingových pravidel za nález zakázané látky clenbuterol v jeho vzorku moče ze dne 18. 9. 2011.

Komise změnila rozhodnutí Odvolací a revizní komise Fotbalové asociace ČR, která snížila původní trest uložený Disciplinární komisí FA ČR v trvání 18 měsíců na 12 měsíců.

Rozhodčí komise vyslovila stanovisko, že obě rozhodnutí byla nesprávná, protože nebyly splněny podmínky stanovené antidopingovými předpisy pro mimořádné snížení trestu pod obligatorní trest v trvání 2 roky. Komise však již sama takový trest uložit nemohla vzhledem k tomu, že proti původnímu rozhodnutí se odvolal pouze sám Petr Zapalač.