Předsedou ČOV se stal znovu Milan Jirásek

Na dnešním plenárním zasedání Českého olympijského výboru v Praze byl zvolen do funkce předsedy Českého olympijského výboru podle očekávání jednomyslně Milan Jirásek.

Z 57 přítomných volitelů pro něj hlasovalo 56, sám Milan Jirásek se hlasování zdržel. Milan Jirásek v čele Českého olympijského výboru pracuje od roku 1996 a pro další olympijský cyklus 2009 – 12 neměl protikandidáta. Z voleb vzešli i tři místopředsedové ČOV - František Dvořák pro sport, Josef Dovalil pro olympismus a Jiří Kejval pro ekonomiku a marketing.

Boj se strhl pouze o funkci místopředsedy ČOV pro ekonomiku a marketing, na kterou kandidovali tři lidé - Jiří Zedníček, Jiří Kejval, Karel Bauer. Pro Jiřího Kejvala hlasovalo hned v prvním kole volby 33 volitelů, pro Karla Bauera 13 a Jiřího Zedníčka 11 volitelů. Plénum zvolilo i 19 členů Výkonného výboru ČOV. V něm musí být zastoupeny 3 složky ČOV - Český klub olympioniků, Český klub fairplay a Česká olympijská akademie. Z 19 členů VV musí být nadpoloviční většina zástupců sportů, které jsou na programu OH, tj. nejméně deset. Pokud tomu tak není, musí se do uvedeného počtu vyměnit za "neolympijské delegáty", kteří jsou v počtu hlasů před nimi.

Nový Výkonný výbor ČOV bude po dobu olympijského cyklu 2009 – 2012 pracovat ve složení: Milan Jirásek, František Dvořák, Jiří Kejval, Josef Dovalil, Oldřich Svojanovský (ČKO), Květoslava Pecková (ČKFP), Antonín Rychtecký (ČOA), Jan Železný (člen MOV), Karel Pilný (atletika), Jiří Zedníček (basketbal), Alexander Károlyi (fotbal), Jaroslav Pollert (kanoistika), Ladislav Malý (judo), František Černík (lední hokej), Jan Hrdina (moderní pětiboj), Jaroslav Pekař (střelectví), František Janda (šerm), Petr Hulinský (taekwondo), Pavel Kořan (ČSTV). Výkonný výbor ČOV na svém prvním zasedání potvrdil ve funkci generálního sekretáře ČOV Petra Hrubce.