Cenu Mezinárodního olympijského výboru pro rok 2012 „Sport a trvale udržitelný rozvoj“ získal Jaroslav Pollert

MOV každoročně uděluje několik ocenění za činnost ve prospěch olympijského hnutí, v roce 2012 to je Cena MOV Sport a trvale udržitelný rozvoj. Letos ji získal profesor Jaroslav Pollert.

Víc jak tři desítky let se v olympijském hnutí objevuje nový fenomén – péče o životní prostředí. V tomto duchu byla modifikována i olympijská charta.

„MOV dbá na to, aby se olympijské hry konaly v podmínkách, které respektují životní prostředí a vybízí olympijské hnutí, aby se zabývalo ekologickými problémy. Dále vyzývá olympijské hnutí aby zdůrazňovalo péči o životní prostředí při všech svých činnostech a aby upozorňovalo všechny osoby s ním spojené na význam trvale udržitelného rozvoje.“

Jaroslav Pollert od roku 1957 aktivně závodil v kanoistice – vodním slalomu a jako přední reprezentant Československa se stal celkem 3x mistrem světa. Po ukončení sportovní kariéry se věnoval vědecké práci na Stavební fakultě ČVUT, kde jeho odborné zaměření bylo plně spojeno se životním prostředím. Od roku 1990 je členem výkonného výboru ČSOV a ČOV. Od roku 1992 až do roku 2008 byl členem exekutivy Mezinárodní kanoistické federace.

Je odborník na stavbu umělých drah pro vodní slalom. Zde spojil nové netradiční řešení konstrukce dráhy s otázkami trvale udržitelného rozvoje životního prostředí. V České republice se angažoval v celé řadě projektů pro sportovní i rekreační využití vodních ploch, popularizaci řešení sportovních staveb s respektem k životnímu prostředí.

Od roku 2007 je předsedou komise ČOV Sport a životní prostředí.