Historicky první on-line Plénum ČOV projednalo zprávu o hospodaření a rozpočty na roky 2020 a 2021

Plénum Českého olympijského výboru (ČOV) na svém dnešním on-line zasedání projednalo zprávu o hospodaření ČOV za rok 2019 i rozpočty na roky 2020 a 2021. Důvodem delšího rozpočtového horizontu je odložení olympijských her vinou koronavirové krize na příští léto. Plénum se poprvé v historii ČOV konalo prostřednictvím videokonference z virtuálního studia AV Media v Praze a zúčastnil se ho také Milan Hnilička, ředitel nově vzniklé Národní sportovní agentury. Schválení usnesení proběhne v příštích dnech hlasováním per rollam.

„Před pár měsíci jsme čekali, že se sejdeme v dubnu, poté na slavnostním nominačním plénu na Pražském hradě a následně také na olympiádě, nicméně nic z toho se nestalo. Všichni víme proč,“ řekl ve svém projevu předseda ČOV Jiří Kejval. „Mezinárodní olympijský výbor se ale snažil mít hned od začátku situaci pod kontrolou, vymýšlet alternativní programy. Postupně bylo jasné, že máme velký problém, že se Hry budou muset osekat, zrušit nebo posunout. Z pohledu ekonomického by zrušení bylo pro MOV nejlepší. Co slouží právě MOV ke cti je, že nikdy takový plán nerozvíjel,“ řekl Kejval.

O odložení olympijský her se rozhodovalo v řádu dní. „Přitom Japonsko se deset let chystalo, než podalo žádost o pořádání olympijských her, dalších sedm let je připravovalo. A pak se rozhodovalo v tak krátké době,“ připomněl Kejval. „Nikdo navíc nevěděl, kolik to bude stát. Nám vyšlo, že vícenáklady budou 15 až 20 milionů korun. Není to jen o Hrách, ale i o Olympijských festivalech a dalších aktivitách. Uděláme ale maximum proto, abychom se za rok setkali a olympiáda byla oslavou sportu. Já tomu absolutně věřím.“

Silnější pro život

Předseda ČOV také ve svém příspěvku informoval delegáty o chystané kampani Českého olympijského výboru s názvem Silnější pro život, která má reagovat na aktuální koronavirovou krizi a apelovat na společnost, aby posilovala svou imunitu pohybem, otužováním a dalšími hodnotami. „Jsme přesvědčení o tom, že tak, jak je silná naše imunita, takovou máme šanci pandemii vzdorovat,“ poznamenal Kejval. „Dává nám to unikátní šanci vrátit se ke kořenům a k hodnotám, které olympismus představuje. Abychom si vzali za své myšlenky zakladatele Pierra de Coubertina a propojili je s moderní dobou.“

Odolnost, nezlomnost, pružnost – to je to, co moderní způsob života lidem bere. „A my jim to chceme teď nabídnout. Ve zdravém těle zdravý duch,“ ujistil Kejval. „Kampaň cílí především na nesportující lidi. Věříme, že společnost může být silnější pro život díky pohybu, pozitivní mysli, nebo třeba otužování.“

Hospodaření

ČOV v roce 2019 hospodařil s lehce přebytkovým rozpočtem na úrovni 130 milionů korun. Na roky 2020 a 2021 se počítá s částkou 161 milionů korun, z níž se kvůli odložení olympiády přesune do příštího roku suma 48,5 milionu právě na zajištění tokijských her.

„Podařilo se nám skončit rok 2019 s kladným hospodářským výsledkem. V principu zásluhou toho, že jsme dostali větší než předpokládané příjmy z Mezinárodního olympijského výboru,“ vysvětlil Libor Varhaník, místopředseda ČOV pro ekonomiku a marketing. „Rozpočet na rok 2020 byl koncipovaný jako vyrovnaný a byl konstruovaný v době, kdy se nevědělo, že dojde k odložení olympijských her. Pevně věřím, že se nám i tuto atypickou situaci podaří vyřešit.“

On-line Plénum ČOV se konalo pomocí virtuálního studia, z něhož se signál vysílal přihlášeným delegátům. Předsednictvu tak umožnil lepší komunikaci obrazem a grafickým údaji, přítomní měli možnost shlédnout také několik videí.

Zprávu o činnosti v roce 2019 si můžete zobrazit zde.