Učitelé zjišťovali, jak rozpoznat obtěžování či šikanu v tělocviku

Prevencí vybraných negativních jevů v tělesné výchově a organizovaném sportu v České republice se v rámci své přednášky na vzdělávací akci Tělo Olomouc zabývali Jana Janotová, manažerka mezinárodních vztahů a zástupkyně Českého olympijského výboru v EOC EU Office, a Michal Šafář, děkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, která dvoudenní seminář pro pedagogy pořádá. Přednáška byla součástí aktivit Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV a také pátého ročníku Evropského týdne sportu.

„Cílem bylo s účastníky – zejména tělocvikáři, z nichž někteří působí i jako trenéři a funkcionáři ve sportovních klubech – probrat rizikové faktory, možnosti jejich prevence i vytvoření bezpečného prostředí ve sportu a v tělesné výchově a pobavit se o tom, jak předcházet negativním jevům, jako jsou obtěžování a šikana v širokém slova smyslu,“ popsala Jana Janotová.

Workshop byl rozdělený na dvě části. Pasáže děkana Michala Šafáře i Jany Janotové s přednáškou a interaktivní diskusí si můžete pustit zde.

Prezentaci na téma Prevence vybraných negativních jevů v tělesné výchově a organizovaném sportu v ČR si můžete zobrazit zde.

„Diskuse s účastníky byla velmi aktivní. Myslím, že to byla jedna z mála možností, kdy se o této problematice bavili s kolegy. Bylo skvělé sledovat výměnu zkušeností a inspirace,“ dodala Jana Janotová.

Akce Tělo Olomouc se již od roku 1995 zabývá vzděláváním učitelů, tělovýchovných pedagogů a pracovníků institucí zaměřených na děti a mládež. Propojuje teorii a praxi a zdůrazňuje důležitost pohybu, zdraví, tělesné výchovy i sportu v životě člověka i společnosti. Tématu prevence obtěžování, šikany, diskriminace a dalších negativních jevů ve sportu se zase dlouhodobě věnuje Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV. Tyto aktivity se letos propojily v rámci pátého ročníku Evropského týdne sportu, jehož koordinátorem je na českém území Český olympijský výbor a který v týdnu od 23. do 30. září přinese řadu sportovních aktivit. Jednou z hlavních akcí je konference Pohyb na předpis, která se koná 27. září. Již proběhlo Republikové finále Odznaku všestrannosti. Více o Evropském týdnu sportu i přehled akcí najdete ZDE.