Tokio 2020: Postup pro získání povolení k veřejnému vysílání přenosů z her

Pro získání povolení pro veřejné vysílání přenosů z olympijský her v Tokiu je nutné kontaktovat majitele práv k veřejným projekcím, kterého zastupuje koncern Discovery. Každá žádost bude individuálně posouzena podle různých kritérií, jako jsou očekávaný počet diváků, komerční aspekty promítání apod.

Kontaktní osobou je:

Pascal Petit | Senior Director Rights Syndication | DISCOVERY NETWORKS CEEMEA

Discovery Communications Europe Ltd | Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London W4 5YB

M: +44-20-8811-3000 | E: Pascal_Petit@discovery.com

Website: https://www.discoveryuk.com
https://twitter.com/DiscoveryUK

Kromě vyřízení povolení od majitele práv k veřejné projekci přenosů z OH v Tokiu musí žadatel také vyřídit náležitosti s ochrannými svazy v ČR, jako jsou OSA a Intergram.

Z pohledu dodržení zákona č.60/2000 Sb. o ochraně olympijských symbolik je také nutné držet se pravidel pro zobrazování těchto symbolů, stejně jako pravidel pro prezentaci komerčních subjektů ve spojení s těmito symboly. Není například možné, aby veřejné vysílání přenosů z OH a reklama na toto vysílání byly spojeny s komerčními subjekty, vyjma partnerů Českého olympijského týmu a partnerů Mezinárodního olympijského výboru. Seznam těchto firem stejně jako metodiku používání olympijské symboliky naleznete na www.olympic.cz.