Zástupkyně ČOV jednaly s předsedou Národní sportovní agentury o rovnosti ve sportu

Jaké je současné zastoupení žen v řídících pozicích ve sportu v České republice? Jak se liší vyobrazení sportu žen a mužů v českých médiích. Jaké je postavení žen–trenérek v českém sportu? Nejen o tom informovaly předsedu Národní sportovní agentury a poslance Milana Hniličku zástupkyně Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV Naďa Knorre a Alena Kindová a také Jana Janotová, zástupkyně ČOV v EU kanceláři Evropských olympijských výborů.

Tématem jednoho z prvních jednání čerstvě jmenovaného předsedy Národní sportovní agentury byla rovnost žen a mužů ve sportu v ČR, a to včetně prevence obtěžování a zneužívání.

„Prezentovaly jsme panu Hniličkovi aktuální situaci této problematiky a výzvy v jednotlivých oblastech,“ uvedla Naďa Knorre, předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV. „Bavili jsme se také o benefitech rovnosti žen a mužů ve sportu, o mezinárodním a evropském kontextu, prioritách sportovní politiky mezinárodních organizací včetně Mezinárodního olympijského výboru v této oblasti, činnosti Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV i možnostech na začlenění této problematiky do struktury a obsahu práce Národní sportovní agentury.“

Rovnost žen a mužů ve sportu v ČR (prezentace, 2 MB)