Projekt CoachForce21 odstartoval prvním partnerským setkáním

Česká trenérská akademie (Trenéři ČOV) je jedním z partnerů projektu CoachForce21, který oficiálně odstartoval prvním společným setkáním v Leedsu, jež hostil koordinátor projektu Leeds Beckett University na jednom z nejstarších anglických kriketových stadionů Headingley Stadium nedaleko univerzitního kampusu.

V tříletém projektu CoachForce21, který získal výraznou finanční podporu Evropské komise v rámci projektu Erasmus+ Sport, jde především o posílení zastoupení a postavení trenérských asociací na vnitrostátní i evropské úrovni díky poskytování poradenství a podpory stávajícím nebo rozvíjejícím se trenérským asociacím či organizacím v Evropské unii. Dále bude projekt usilovat o větší prosazení hlasu trenérů („Voice of the Coach“) a trenérských asociací v sociálním dialogu v oblasti sportu, zlepšování podmínek vzdělávání a zaměstnanosti trenérů v EU i jejich vlivu na utváření pracovního trhu.

Do projektu CoachForce 21 jsou za Českou trenérskou akademii aktivně zapojeni Michal Barda, úspěšný házenkářský brankář a trenér, ve spolupráci s Lukášem Kozáčkem, koordinátorem a administrátorem projektu. „Těšíme se na spolupráci s našimi partnery v oblasti, která nám může pomoci se vzděláváním a organizací naší trenérské komunity,“ řekl Michal Barda.

„Jsme rádi za možnost zapojit se aktivně do tohoto projektu, který pomůže nejen k nabytí nových zajímavých zkušeností dobré praxe pro české trenérské prostředí, ale zároveň i pomůže k prohloubení a posílení mezinárodní spolupráce České trenérské akademie napříč státy Evropské unie,“ zhodnotil zahájení projektu Lukáš Kozáček.

Partneři projektu na prvním setkání detailně rozpracovali jednotlivé dílčí úkoly, metodiku a požadované kvalitativní i kvantitativní výstupy projektu. Důležitým bodem bylo odsouhlasení časového harmonogramu a jeho implementace do tříletého cyklu tak, aby bylo dosaženo všech stanovených cílů projektu. Příští společné partnerské setkání je naplánováno na červenec letošního roku v maďarské metropoli Budapešti. Setkání v České republice se pak uskuteční v červnu v roce 2020.

Do projektu CoachForce21 se zapojily Leeds Beckett University (koordinátor projektu), ICCE (International Council for Coaching Excellence), Professional Coaches Finland (Saval), POPA Greece (Hellenic Federation of Sport Coaches and Trainers), Hungarian Coaching Association, Trainerakademie Köln, Česká trenérská akademie, Treinadores Portugal a Polish Institute of Sport (Coaching Academy).