Svaz cyklistiky bude mít vlastní vzdělávací program – Cycling University

Cycling University, tak zní název nového vzdělávacího projektu Českého svazu cyklistiky, který bude sloužit nejenom pro postgraduální vzdělávání trenérů, ale bude i vědomostní osnovou pro začínající trenéry.

Program obsahuje přednáškové bloky, ve kterých budou trenéři seznámeni s nejnovějšími trendy ze světa sportu – z oblasti tréninku i sportovní medicíny, fyziologie sportovní zátěže, výživy, psychologie, mentálního tréninku, aktuálních sportovních technologií, marketingu, sportovní ekonomiky, dotační problematiky a dalšími.

Přednášejícími budou uznávaní přední odborníci, kteří spolupracují s našimi nejúspěšnějšími sportovci a významnými sportovními institucemi.

Vznik vzdělávacího programu ČSC inicioval president svazu cyklistiky, Petr Marek. „Naším programem bychom chtěli nejenom posílit odbornost u našich současných trenérů na všech stupních odbornosti, ale i usnadnit příchod nových trenérů. Ti se mnohokrát rekrutují z řad nadšených rodičů a mnozí z nich disponují prokazatelným trenérským talentem.“

Realizaci celého projektu má na starosti trenér Viktor Zapletal, který nastiňuje koncepci. „Inspirací pro nás bylo několik podobných vzdělávacích programů, které se v cyklistice a sportu realizují. Příkladem může být například velmi vydařený cyklus přednášek Českého olympijského výboru pro trenéry a sportovce elitního olympijského TOP Teamu nebo dlouhodobý vzdělávací projekt UCI. Základem je, aby přednáškám posluchači rozuměli a dokázali pak poznatky vyzkoušet a uplatnit v praxi. Vycházíme z faktu, že posluchači se nachází na velmi široké škále a úrovni vzdělání a vědomostí."

Důraz na interaktivní formu

"Náš roční vzdělávací cyklus bude obsahovat pět výukových bloků. Každý výukový blok zahrnuje tři, přibližně hodinové přednášky z různých odvětví sportovního tréninku a diskusi se slavnou osobností, sportovcem nebo trenérem. Celý koncept je založený na interaktivní formě, to znamená, že přednášející nebudou mít souvislý monolog, ale budu jim pokládat otázky, které budou přímo cílit na potřebnou problematiku a témata, o kterých se domníváme, že by je trenéři měli vědět. Naším cílem bude iniciovat mezi posluchači názorovou diskusi a tím pádem přirozený přenos zkušeností. To samé bude představovat beseda se slavným sportovcem, která bude jakousi sondou do individuálních tréninkových konceptů a návyků těch, kteří se dostali až na samý sportovní vrchol.“

Výše uvedenou formu přednášek zkoušel v minulém roce reprezentační tým horských kol. Během týdenního soustředění juniorských reprezentantů absolvovali účastníci cyklus přednášek a besed se zajímavými hosty a odborníky.

„V průběhu týdenního soustředění v Novém Městě na Moravě k nám na pozvání přijížděli světově respektovaní odborníci a slavné cyklistické osobnosti, kteří měli večerní přednášku s diskusí. Překvapilo mě, jak velký to vzbudilo u juniorů zájem a my ve vzdělávacím programu závodníků budeme určitě pokračovat i v tomto roce.“ upřesňuje Viktor Zapletal, reprezentační trenér horských kol.

Absolventi kurzů Cycling University obdrží přednáškový certifikát, který bude podmínkou pro vykonávání činnosti na pozicích národních trenérů či trenérů SCM. Úvodní přednáškový cyklus pro rok 2019 bude zahájen seminářem 12. března, následovat budou přednášky 9. dubna, 18. června, 15. října a 26. listopadu.

Veškeré informace o Cycling University ČSC a přihlašovací online systém budou uvedeny na oficiálním webu a facebooku Českého svazu cyklistiky v průběhu měsíce ledna.

Foto: www.ceskysvazcyklistiky.cz