Erasmus + Sport 2019 – rekordní částka na podporu sportovních projektů a akcí

Evropská komise zveřejnila novou výzvu programu Erasmus + Sport. Pro příští rok se opět zvýšil rozpočet a významně narůstá počet projektů, které mohou získat finanční podporu. Zatímco v roce 2014, kdy sedmiletý program Evropské unie odstartoval, bylo z unijního rozpočtu spolufinancováno 38 projektů a 6 neziskových sportovních akcí, v příštím roce se již může jednat o zhruba 150 „velkých projektů“ (nejméně 5 organizací z 5 různých zemí), 135 „malých projektů“ (nejméně 3 organizace ze 3 evropských zemí) a 12 akcí podpořených částkou přesahující 48 milionů EUR.

Tento pozitivní trend se ale netýká pouze narůstajícího rozpočtu. Pokračuje také snižování administrativní zátěže, takže se i v příštím roce mohou zájemci o podporu a koordinátoři projektů těšit na zjednodušený finanční management či mírné zvýhodnění žádostí o podporu malých projektů, které zahrnují nejméně jeden místní/regionální sportovní klub.

Nadcházející výzva k předkládání projektových návrhů je předposlední v současném víceletém rozpočtovém rámci (2014–2020). Vzhledem k výrazně narůstajícímu rozpočtu programu Erasmus + Sport se jedná o jedinečnou příležitost pro sportovní organizace získat na své mezinárodní projekty finanční podporu z EU.

Uzávěrka pro předkládání projektů je stanovena na 4. dubna 2019. „I když se může zdát, že je tento termín velmi vzdálený, z vlastní zkušenosti mohu doporučit všem případným zájemcům, aby na projektových záměrech začali pozvolna pracovat,“ uvedla Jana Janotová, zástupkyně ČOV v EU kanceláři Evropských olympijských výborů.

Shrnutí všech informací, včetně detailů o rozdělení rozpočtu, termínech a podmínkách naleznete ZDE. Další podrobnosti si pak můžete dohledat v Průvodci programem Erasmus + a na webových stránkách Výkonné agentury Evropské komise.

Pokud budete potřebovat další informace, můžete se obrátit na Janu Janotovou na emailu janotova@olympic.cz.

Od roku 2015 získal Český olympický výbor řadu zkušeností s projekty spolufinancovanými Evropskou unií. Koncem roku 2018 oficiálně uzavře projekt Sport Parks Inspired by the Olympics, který dva roky koordinoval. V roce 2016–2017 se podílel jako partner na projektu SUCCESS zaměřeném na rovné příležitosti a v současné době je aktivním členem iniciativy PoINTs, jejímž cílem je posílit jednotný postup sportovních organizací a jejich členů v oblasti řádné správy a zajištění bezúhonnosti ve sportu.

Na začátku příštího roku pak rozvine své aktivity v rámci projektů PLAYIN TOGETHER, který je zaměřený na šíření olympijských a paralympijských hodnot prostřednictvím sportovních her, a CoachForce21, v rámci kterého se Česká trenérská akademie zasadí o posílení role, odpovědnosti a postavení sportovních trenérů v Evropě 21. století.

V příštím roce ale nebude ČOV jedinou českou sportovní organizací zapojenou do projektů Erasmus + Sport. Kromě několika sportovních klubů a univerzit, které se na projektech podílí v roli partnerů, se od roku 2019 může na implementaci svého vlastního projektu Best Practise Sharing of Innovative and Disruptive Field Hockey Skills těšit Český svaz pozemního hokeje, který uspěl se svou žádostí.