V Praze se sešli zástupci evropského projektu POINTS

Zástupci EOC EU Office a zapojených evropských národních olympijských výborů, sportovních federací a dalších organizací se sešli v Praze při jednání o projektu POINTS. Jeho cílem je posílit jednotný postup sportovních organizací a jejich členů v oblasti řádné správy a zajištění bezúhonnosti ve sportu, zejména pak na poli prevence i řešení manipulace se sportovními soutěžemi vytvořením základní sítě kontaktů osmnácti zúčastněných stran, která se bude nadále rozvíjet.

Projekt navazuje na aktivity Mezinárodního olympijského výboru v této oblasti. Rozšiřuje a posiluje zastoupení takzvaných Single Points of Contact for Sports Integrity (SPOC), tedy kontaktů schopných řešit například ovlivňování výsledků sportovních utkání. V České republice patří tato problematika do kompetencí Alexandera Károlyiho, ombudsmana Českého olympijského výboru.

Jedním z krátkodobých cílů projektu je vytvořit informační zázemí a vzdělávací program pro síť kontaktů, tzv. SPOCs, a následné zorganizování seminářů pro národní sportovní federace a další zainteresované instituce, jejichž hlavním tématem je prezentovat benefity existence takové sítě. .Více o projektu, do něhož jsou vedle EOC EU Office zapojeni také zástupci Mezinárodního olympijského výboru, jedenácti národních olympijských výborů, tří evropských sportovních federací a dalších institucí včetně Interpolu najdete ZDE. Český olympijský výbor reprezentuje Radana Kubešová.