Stanovisko ombudsmana ČOV k problematice rovnoprávnosti můžu a žen ve sportu

Na základě předmětných žádostí, podle Stanov ČOV a Statutu ombudsmana ČOV se ombudsman Alexander Károlyi v posledních měsících věnoval záležitostem týkající se problematiky rovnoprávnosti můžů a žen ve sportu v souvislosti s publikovaným článkem místopředsedy ČOV Zdeňka Haníka ve společenském týdeníku Reflex. Plné znění jeho stanoviska najdete v článku.

Ombudsman ČOV se po projednání se zástupkyněmi Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV, Komisí sportovců ČOV, předsedou ČOV Jiřím Kejvalem, s místopředsedou ČOV Zdeňkem Haníkem a v neposlední řadě i s Poradním sborem ombudsmana ČOV rozhodl, že Zdeněk Haník v článku vyjádřil své subjektivní názory, avšak vyvodil mylný dojem, že by se mohlo jednat o postoje ČOV. Na základě komplexně zjištěných skutečností, a to včetně vyjádření sportovního psychologa Václava Petráše, nejednal podle ombudsmana ČOV místopředseda Zdeněk Haník s úmyslem porušit Olympijskou chartu, Stanovy ČOV a další předpisy. V souladu se zjištěnými fakty a následujícími závěry navrhl ombudsman Výkonnému výboru ČOV přijmout na dalším zasedání několik preventivních opatření, mezi nimi například to, aby místopředseda ČOV Zdeněk Haník navrhl ve spolupráci s odbornými institucemi řešení problémových otázek sportu žen, na které upozorňoval ve svém článku. Podrobnosti najdete v plném znění stanoviska ombudsmana.

Kompletní Stanovisko ombudsmana Českého olympijského výboru si můžete přečíst zde.

Reakce sportovního psychologa Mgr. Václava Petráše na článek "Kauza Gabriela Koukalová: Holky chtějí remizovat aneb Ničí vrcholový sport ženy?" (Haník, 2018).

Vyjádření Zdeňka Haníka ke stanovisku ombudsmana ČOV.