Genderová politika i ochrana před šikanou. V Brně se sešly zástupkyně ČOV a SOV

V Brně se potkaly zástupkyně dvou národních olympijských výborů. V jihomoravské metropoli zasedaly členky Komise rovných příležitostí ve sportu za Český a Slovenský olympijský výbor. „V diskusi komise probraly aktuální témata mezinárodního sportovního hnutí v oblasti genderové politiky, aktivity MOV v oblasti ochrany sportovců před šikanou a zneužíváním ve sportu,“ vypočítává Naděžda Knorre, předsedkyně této komise ČOV.

Na zasedání se probíraly také závěry světové konference sportu žen z Botswany 2018, plánované akce obou komisí v roce 2018 i další společné jednání. „Debaty se zúčastnily i tři členky mezinárodního projektu SUCCESS, do kterého se ČOV zapojil v roce 2017 - Milena Moulisová, Tereza Doušová a Hana Schlangerová,“ líčí Knorre.

Členky tohoto týmu prezentovaly výstupy projektu na akci Dámská jízda pod plachtami na brněnské přehradě. Jednalo se již o pátý ročník akce, na které se Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV podílí.

Za ČOV se zasedání zúčastnila předsedkyně komise Naděžda Knorre a členky komise Alena Kindová, Jana Pokorná, Eva Hložková. Slovenský olympijský výbor reprezentovaly předsedkyně komise a členka výkonného výboru SOV Monika Šišková a členka komise Olga Kyselovičová.