Vyjádřeními místopředsedy Zdeňka Haníka se bude i na jeho popud zabývat ombudsman ČOV

Ombudsman Českého olympijského výboru Alexander Károlyi se bude zabývat článkem místopředsedy ČOV Zdeňka Haníka v časopisu Reflex ze dne 26. dubna s názvem „Holky chtějí remizovat“ a také jeho dalšími vyjádřeními. Podnět ombudsmanovi dal sám Zdeněk Haník a zároveň také Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV.

Haník požádal ombudsmana ČOV, aby nezávisle posoudil, zda se jako místopředseda ČOV nedostal do rozporu se základními principy olympijského hnutí, o které se opírají Stanovy ČOV či Olympijská charta. „I nadále se domnívám, že článek nebyl zaměřen proti ženskému sportu a tím méně proti ženám a duch článku ctí rovnoprávnost mužů i žen,“ uvedl Haník.

Ze stejného důvodu požádala ombudsmana o posouzení věci také Komise rovných příležitostí a žádost podpořil také Jiří Kejval, předseda ČOV. Místopředseda ČOV Zdeněk Haník ve svých mediálních vystoupeních vyjadřoval osobní názory, které neodrážejí postoj ČOV k vrcholovému sportu žen a sportu žen obecně. ČOV ctí principy rovnosti a svobody volby.

Vyjádření místopředsedy ČOV vyvolala řadu reakcí, jednoznačně je odmítla například Komise sportovců ČOV v čele s olympijským vítězem Davidem Svobodou. „Čeští sportovci obecně zastávají otevřený a přátelský postoj vůči všem, kteří se rozhodnou sportovat, a to bez rozdílu a zcela nezávisle na jejich pohlaví, věku, rase, národnosti, zdravotním handicapu, výkonnosti nebo jiných odlišnostech. Obsah i způsob prezentace osobních názorů pana místopředsedy Haníka považujeme, vzhledem k jeho funkci v ČOV, za velmi nešťastný,“ uvedla Komise sportovců ve svém prohlášení.

Český olympijský výbor také ve spolupráci s Komisí rovných příležitostí ve sportu připravuje na podzim konferenci k tématům souvisejícím s rovnoprávností ve sportu.