Český olympijský výbor vítá, jak velkou diskusi rozpoutalo téma nové podoby české hymny

Český olympijský výbor je ohromen, jak obrovskou diskusi vyvolaly nové verze české hymny. Cílem jejich vytvoření bylo nastolit toto téma na celonárodní úrovni. „Věříme, že se o tom bude diskutovat i nadále a ve věcné a odborné rovině,“ prohlásil předseda ČOV Jiří Kejval.

Český olympijský výbor nikdy neměl a nemá ambici prosazovat nové verze zhudebnění písně Kde domov můj od hudebního skladatele Miloše Boka, chce pouze poukázat na možnosti a vyvolat veřejnou debatu na všech úrovních. „Jsme ohromeni, že se o ní všude diskutuje. Nová nahrávka vznikla proto, aby vyvolala debatu, nic jiného,“ vysvětloval Kejval. „Naše verze nikomu nenutíme,“ upozornil.

„Uvědomujeme si, že je to citlivé téma. Přesto považujeme právě v roce stoletého výročí založení republiky za vhodné debatu o podobě české hymny otevřít. Pro nás je důležité, že lidé začnou diskutovat o druhé sloce, kterou, jak se ukazuje, řada lidí předtím ani neznala,“ upozornil Kejval.

Český olympijský výbor zvedl diskusi proto, že hymna se hraje nejčastěji pro úspěšné sportovce a na sportovních akcích. Vytvoření nových nahrávek schválil Výkonný výbor ČOV. Celkové náklady jsou přibližně 600 tisíc korun a téměř polovina z nich je hrazena ze soukromých zdrojů členů výkonného výboru. Zbytek hradil ČOV z vlastních zdrojů, do projektu neplynula ani jedna státní koruna.