V Praze zasedalo vedení WomenSport International

Organizace WomenSport International byla založena před 25 lety a má status expertního poradce Organizace spojených národů. Členky jejího vedení se poprvé v historii organizace sešly v Praze.

„Fungujeme také jako expertní skupina pro Mezinárodní olympijský výbor, UNESCO a Evropskou komisi na všech projektech, které se dotýkají tematicky sportu žen a rovných příležitostí ve sportu a které tyto organizace řeší. Momentálně jsou to například zásady a nástroje pro zavedení pravidel, která ochrání sportovce před šikanou a násilím ve sportu,“ uvedla Naďa Knorre, viceprezidentka WomenSport International a předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV.

Do Prahy zavítala předsedkyně organizace Stiliani Chroni, generální sekretářka Toni Bruce, bývalá předsedkyně Kari Fasting a také ekonomická ředitelka Chris Shelton. V průběhu třídenního setkání v prostorách ČOV je přivítal generální sekretář Petr Graclík i předseda ČOV Jiří Kejval. „Činnost v oblasti rovnoprávnosti ve sportu je pro nás nepostradatelná, tyto aktivity jsou důležité pro celé olympijské hnutí,“ řekl Jiří Kejval.

Během jednání prezentovaly koordinátorky projektu SUCCESS Jana Janotová a Radana Kubešová pro vedení WSI využití účasti českých zástupkyň ze sportovních svazů pro sport v Česku a také úlohu Komise rovných příležitostí při vzniku a průběhu projektu, jehož cílem je zvýšit počet žen na vedoucích a rozhodovacích pozicích ve sportovních organizacích.

Vedení WomenSport International ocenilo, že do gesce ombudsmana Českého olympijského výboru Alexandera Károlyiho nyní spadá také oblast prevence obtěžování a násilí ve sportu a eventuální řešení případů v této oblasti.