Sympozium o olympijské výchově proběhlo na půdě Univerzity Karlovy

Mezinárodní sympozium na téma olympijské výchovy, které pořádal profesor Roland Naul z Willibald Gebhardt Reasearch Institute v Münsteru, proběhlo na konci května v Praze. V prostorách pražského Karolina se sešla dvacítka delegátů z celého světa společně se zástupci Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze a České olympijské akademie.

Účastníci se seznámili s publikací „Olympic Education: An international review“, na jejímž vydání se nejvíce podíleli celosvětově uznávaný odborník v oboru olympijské výchovy Roland Naul, dále Deanna Binderová z Kanady, Ian Culpan z Nového Zélandu a profesor Antonín Rychtecký, bývalý dlouholetý předseda ČOA, jemuž delegáti vzdali hold za jeho celoživotní přínos v oblasti olympijské výchovy.

Českou olympijskou akademii zastupovali Zdeněk Škoda (sekretář ČOA a pracovník Olympijské studijního a informačního centra – OSIC), který přednesl příspěvek o aktivitách ČOA a představil OSIC a projekt Olympijské multimediální knihovny, a Martina Voříšková (ředitelka České olympijské nadace). FTVS UK reprezentovali Irena Martínková (proděkanka pro vnější vztahy a zahraniční záležitosti) a profesor Václav Bunc (proděkan pro vědu a výzkumnou činnost).

Na přednášky navázala diskuze o projektu Studijního centra pro olympijskou výchovu ve střední a východní Evropě, které by mělo sídlit v Praze na FTVS UK. Zároveň by se tak mohla prohloubit spolupráce mezi ČOA a FTVS UK. Navíc se Zdeněk Škoda jako zástupce ČOA a Olympijského studijního a informačního centra shodl s ředitelkou Studijního centra v Lausanne Nurií Puigovou na tom, že by v budoucnu chtěli vybudovat užší spolupráci mezi oběma centry a začlenit OSIC do celosvětové sítě olympijských studijních center.