Projekt SUCCESS: Národní koordinátoři se sešli v Praze

Na konci této cesty by měl být vyšší počet žen na vedoucích a rozhodovacích pozicích ve sportovních organizacích. Přesah evropského projektu SUCCESS je však mnohem větší – díky němu vznikají také nová přátelství či silné pracovní vazby. „Jsem velmi mile překvapená, jak skvělý máme tým. S několika účastnicemi se vídáme i v osobním životě a je dost pravděpodobné, že se v budoucnu stanou mými kolegyněmi,“ říká Vaida Masalskyte, litevská koordinátorka projektu.

V poslední únorový den proběhla další schůzka národních koordinátorů a tentokrát ji hostila Praha. V české metropoli se sešli kolegové z dalších pěti olympijských výborů – italského, francouzského, slovenského, litevského a nechyběla ani vedoucí projektu z Chorvatska. Pracovní skupinu přišla přivítat Veronika Zemanová, ředitelka oddělení mezinárodních vztahů ČOV. A dvacetiletou práci svého týmu představila předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV, Naďa Knorre.

Koordinátoři se vzájemně seznámili s aktivitami, na kterých jednotlivé týmy od prvního školení v Římě pracují. Více ZDE. Účastnice zpracovávají do případových studií problematiku týkající se správného vedení jejich sportovní organizace. Dvě z celkem šesti témat (uspořádání sportovní organizace, strategický management, management lidských zdrojů, finanční management, marketing a organizace velkých sportovních akcí) budou v květnu prezentovat v Paříži.

Úlohou národních koordinátorů v této etapě projektu je mentorování – tedy spolupráce, motivování a komentování prací účastnic. Proto pro ně organizují workshopy na různá témata, které vedou lokální odborníci, dále pak osobní konzultace či poradenství na dálku. Cílem je pomoci najít řešení problémových situací v jejich sportovních organizacích a co nejkonkrétněji popsat danou situaci. Poté ji i prezentovat jejich vedení a přesvědčit ho o nutných změnách.

Všichni koordinátoři vyzdvihli posun svých „svěřenkyň“, který od počátku projektu udělaly. Chválili také prohlubování vztahů v pracovní i osobní rovině. Vzájemně sdíleli úskalí či odhodlání při tvorbě prezentací i radosti studentek z postupné implementace navrhovaných změn.

Národní koordinátoři pracovali i na detailech formátu prezentací a harmonogramu druhého týdenního školení. Svou práci zúročí 48 účastnic projektu mimo jiné právě na semináři, který se uskuteční 21.–28. května v Paříži. „Víme, že účastnice si berou dovolenou, aby se mohly seminářů zúčastnit, proto je nám jasné, že je třeba připravit pracovní program tak, aby byl pro ně maximálně přínosný a zajímavý. Věřím, že se mají všichni na co těšit!“ ujišťuje Jana Janotová, koordinátorka českého týmu.

Projekt SUCCESS, který je kofinancovaný z programu EU Erasmus+, inicioval Chorvatský olympijský výbor. K zapojení ČOV do tohoto programu dala popud Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV, která usiluje o postupné zvýšení počtu žen na vedoucích a rozhodovacích pozicích ve sportovních organizacích v České republice, stejně jako o vyšší zastoupení žen v mezinárodní sportovní diplomacii.

Podrobnosti o projektu SUCCESS najdete na facebookové stránce nebo na www.success-leadership.eu