Nová výzva EU programu Erasmus + Sport – více peněz, méně administrativy

Získat grant na projekt z evropského programu „Erasmus + Sport“ bude od roku 2017 zase o něco jednodušší. V roce 2014, kdy sedmiletý program odstartoval, získalo podporu z unijního rozpočtu pouze 38 projektů a šest neziskových sportovních akcí. V příštím roce by mělo jít až o 78 projektů „partnerství“, 85 projektů „malých partnerství“ a 12 sportovních akcích, z nichž zhruba čtyři by měly být zaměřeny na Evropský týden sportu.

Celkový rozpočet programu pro rok 2017 je 39,25 milionu eur. Z toho připadá 22,84 milionu eur na „Partnerství pro spolupráci“ (nejméně 5 organizací z 5 různých zemí), 5 milionu eur na „Malá partnerství pro spolupráci“ (3 organizace ze 3 různých zemí, maximální hodnota grantu 60 000 eur) a 4 miliony eur jsou určeny na neziskové sportovní akce.

Šance sportovních organizací získat grant se zvýší i díky zásadním pozitivním změnám v podmínkách programu, které se podařilo prosadit i díky intenzivnímu lobbingu EU kanceláře Evropských olympijských výborů, kde má ČOV svou zástupkyni Janu Janotovou.

O jaké změny se jedná?

1) Finanční management projektů se výrazně zjednodušil. Ve většině rozpočtových kapitol se využijí předem stanovené tabulkové náklady na jednotku. Odpadne tak z velké části nutnost přímého spolufinancování, stejně jako složitá administrativa při dokládání reálných nákladů.

2) Malé projekty zahrnující místní sportovní kluby budou do jisté míry zvýhodněny. Malá partnerství pro spolupráci by měla zahrnovat nejméně jeden místní/regionální sportovní klub, což dosud nebylo podmínkou.

3) Mezi prioritami programu se poprvé objevila podpora vzdělávání ve sportu a prostřednictvím sportu s důrazem na rozvoj schopností.

Shrnutí všech informací, včetně detailů o rozdělení rozpočtu, termínech, a podmínkách naleznete ZDE. Další podrobnosti si pak můžete dohledat v Průvodci programem Erasmus + a na webových stránkách Výkonné agentury Evropské komise.

V předchozích ročnících se podařilo získat grant Erasmus + Českému horolezeckému svazu, Festivalu Sporťáček a nyní také Českému olympijskému výboru s projektem olympijských parků, který odstartuje v lednu 2017.

Pokud budete potřebovat další informace, můžete se obrátit na Janu Janotovou na emailu janotova@olympic.cz.