Hokejka Jaromíra Jágra či kombinéza Martiny Sáblíkové. Zapojte se do charitativní sportovní aukce

Nikdo z nás si při příchodu na svět nemohl vybrat své zdravotní dispozice, ani to, do jakého sociálního prostředí se narodí. Ale sny máme všichni – i ty sportovní. Nadace Jedličkova ústavu a Česká olympijská nadace se proto ve spolupráci s předními českými sportovci rozhodly pomoci znevýhodněným dětem k tomu, aby si je mohly plnit. Sport je více než výkon, rozvíjí fyzickou kondici, upevňuje smysl pro fair play a učí přijímat porážky. Proto se obě nadace snaží zpřístupnit sport i dětem s handicapem, dětem z dětských domovů, dětem z pěstounských rodin, dětem z rodin pobírajících sociální dávky nebo dětem žijícím pouze s jedním rodičem.

10. listopadu odstartovala unikátní dobročinná aukce předmětů darovaných předními českými sportovci – medailisty z olympijských her, světových či evropských šampionátů. Například Jaromír Jágr a Tomáš Hertl do dražby věnovali své hokejky, fotbalista Patrik Berger reprezentační dres ze stříbrného mistrovství Evropy, Martina Sáblíková svoji závodní kombinézu a Jaroslav Kulhavý své cyklistické boty.

Komu bude pomoc určena? Dětem, které v životě neměly tolik štěstí. Tedy dětem z dětských domovů Tachov a DOMINO Plzeň, které podporuje Česká olympijská nadace. Také ony chtějí sportovat a měřit své síly se svými vrstevníky.


Nadace Jedličkova ústavu se zaměřuje na více oblastí podpory dětí a mladých lidí s handicapem. Finanční prostředky věnuje například pro sportovní klub handicapovaných, z jehož řad se rekrutují nejen rekreační sportovci, ale i paralympionici.

Fotogalerie »

Charitativní aukce sportovních artefaktů

Aktuálním projektem je pak podpora bezbariérové dopravy pro klienty Jedličkova ústavu a škol. Ta má za cíl učinit veškeré aktivity od vzdělávání, práce, přes kulturu až po volný čas dostupnější. Nadace Jedličkova ústavu kromě volnočasových aktivit dlouhodobě podporuje vzdělávání, osobní asistenci či sociální a pracovní rehabilitaci.

Všechny aukční položky budou vystaveny v OC QUADRIO v Praze na Národní třídě od 10. 11. do 15. 12. 2016.

Samotná aukce je spuštěna ve stejném termínu na webu WWW.SPORTOVNIAUKCE.CZ. Jednotlivé položky najdete vždy pod názvem Charitativní aukce: Sport je více než pouhý výkon.

Česká olympijská nadace

Česká olympijská nadace pomáhá sportovat dětem, které jsou ze sociálně znevýhodněného prostředí, jako jsou rodiny pobírající státní podporu, dětské domovy, pěstounské rodiny nebo děti žijící pouze s jedním rodičem. Nezáleží na talentu dítěte, ale na chuti sportovat.

Cílem nadace je umožnit sportování všem dětem ve věku od 6 do 18 let, kterým ve sportování brání nedostatek peněz. Další formou nadační podpory dětem je plnění jejich sportovních snů a přání. Co může být větší motivací než osobní setkání a zatrénování si se sportovním vzorem?!

Nadace Jedličkova ústavu

Nadace Jedličkova ústavu byla založena 22. října 1990 jako jedna z prvních nadací po listopadu 1989. Základním posláním Nadace Jedličkova ústavu je shromažďování finančních prostředků a jiných hodnot za účelem zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti a mladé lidi s tělesným handicapem ve všech jejích aspektech – výchovně vzdělávacích, rehabilitačních a odborně terapeutických a dále všestranná pomoc v integraci mladých lidí s handicapem do společnosti s cílem zamezit sociální a společenské izolaci.

Pomoc je směřována ke klientům a absolventům Jedličkova ústavu a škol a také k neziskovým organizacím v celé České republice, které mají podobné poslání jako Nadace. Jedním z probíhajících projektů Nadace Jedličkova ústavu je projekt bezbariérové dopravy. Jejím smyslem je umožnit lidem s handicapem dostávat se pravidelně a včas za vzděláním, kulturou i sportovními aktivitami.