Jak vést týmy. Nejen to se učily účastnice projektu SUCCESS na prvním semináři

Management sportovních organizací. Marketing. Sportovní právo. Vedení týmů. To byla jen některá témata, jimž se věnovaly účastnice projektu SUCCESS na týdenním semináři v Římě.

Vzdělávací a tréninkový program pro dobrovolné i profesionální manažerky v oblasti sportu má přispět k rozšíření jejich manažerských schopností a dovedností a k podpoře většího zastoupení žen v rozhodovacích pozicích ve sportu.

Tereza Doušová (fotbal), Lenka Kovářová (triatlon), Karolína Kříženecká (pozemní hokej), Milena Moulisová (basketbal), Hana Schlangerová (ragby), Nicole Šťávová (golf), Petra Vozobulová (házená) a Barbora Žehanová (kanoistika) se setkaly a spolupracovaly s kolegyněmi z Chorvatska, Francie, Itálie, Litvy a Slovenska. Český olympijský výbor zastupovala koordinátorka projektu Jana Janotová.

Osmačtyřicet účastnic (osm z každé země) absolvovalo šest dní přednášek a praktických cvičení, při nichž měly možnost poznat se navzájem a dozvědět se také více o fungování sportovních organizací v jednotlivých zemích.

Mezi přednášejícími byl například odborník na sportovní management a právo Denis Musso. O fungování Italského olympijského výboru a o jeho projektech hovořil marketingový ředitel CONI Diego Nepi Molineris. Zajímavé přednášky i praktická cvičení připravil Umberto Trulli, expert na strategické rozhodování. Komunikaci a vůdčí schopnosti prezentoval Boris Balent, chorvatský sportovní psycholog. O sportovním právu přednášel Jacopo Tognon, rozhodce Mezinárodní sportovní arbitráže CAS.

Evropský projekt, který podporuje zavedení řádné správy ve sportovních organizacích, představil Matthias Van Baelen z kanceláře Evropských olympijských výborů při EU. Někdejší basketbalová hvězda Danira Nakićová Bilićová byla členkou týmu, který hovořil o chodu a organizaci Evropských univerzitních her v Záhřebu a Rijece.

Studijní část uzavře seminář v Paříži

Účastnice projektu nyní čeká příprava šesti prezentací a dvou případových studií na témata uspořádání jejich sportovní organizace, strategického managementu, managementu lidských zdrojů, finančního managementu, marketingu a organizace velkých sportovních akcí. V květnu uzavře studijní část programu druhý seminář v Paříži.

Projekt SUCCESS, který je kofinancovaný z EU programu Erasmus+, inicioval Chorvatský olympijský výbor. K zapojení ČOV do tohoto programu dala popud Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV, která usiluje o postupné zvýšení počtu žen na vedoucích a rozhodovacích pozicích ve sportovních organizacích v České republice, stejně jako o vyšší zastoupení žen v mezinárodní sportovní diplomacii.

Podrobnosti o projektu SUCCESS najdete na facebookové stránce nebo na www.success-leadership.eu