Výkonný výbor ČOV se loučil, zasedal naposledy ve složení z roku 2012

Společnou fotografií udělali členové Výkonného výboru tečku za čtyřmi lety společné práce. Ve složení, které stanovilo poslední volební Plénum ČOV v roce 2012, dnes zasedali naposled, řada členů ve VV končí. Nové složení určí Plénum ČOV, které se koná 26.10.2016


Foto: 2016, ČOV/Jan Malý

Vrcholí přípravy na Volební plénum ČOV

Generální sekretář Petr Graclík informoval Výkonný výbor o stavu příprav volebního pléna, jednacím a volebním řádu, návrhu předsedajícího a obsazení orgánů pléna. Členové VV také dostali seznam nominovaných delegátů do pléna, na předsednické funkce, do VV ČOV a do Rozhodčí a Revizní komise ČOV. Podle předsedy ČOV Jiřího Kejvala je pozitivní, že o volené pozice je značný zájem, což zaručuje, že jejich obsazení bude i nadále kvalitní.

Obnovuje se pool marketingových partnerů ČOV

ČOV intenzivně komunikuje se svými marketingovými partnery, protože řadě z nich končí čtyřleté partnerské období. Podle Jiřího Kejvala se jednání vyvíjí pozitivně, takže nehrozí, že by partnerský pool zůstal neobsazen.

Teze nového Zákona o podpoře sportu jsou známé

Jiří Kejval seznámil Výkonný výbor se základními myšlenkami nového Zákonu o podpoře sportu. Ten řeší problematiku týkající se financování sportu, definici různých typů sportovních organizací i sportovní činnosti vůbec, vzdělávání sportovců nebo například boj proti dopingu. Návrh obsahuje i část věnovanou problematice tělesné výchovy ve školách, která souvisí s podporou sportu jen okrajově. Do konce roky by mělo být u většiny bodů k dispozici paragrafované znění, takže bude moci začít diskuse o konečné podobě zákona.

Programy MŠMT na rok 2017

V programech MŠMT se bude v příštím roce rozdělovat 5,7 miliard korun. Výkonný výbor pověřil zástupce ČOV v Národní radě pro sport, aby při jednání s vládními představiteli trvali na původní částce 6 miliard, již slíbil ministr financí Andrej Babiš a ministryně školství Kateřina Valachová. Zástupci se také pokusí vyjednat navýšení částek u programu 5, který nahrazuje končící příjmy z loterijních odvodů, kde částky zůstaly stejné jako v letošním roce. Pokusí se jej posílit částí z programu 8, kde došlo k trojnásobnému navýšení.

„Převažuje zatím spokojenost. Budeme se snažit ještě vyjednat zlepšení u bodů, kde zatím máme určité pochybnosti,“ uvedl Jiří Kejval.

ČOV bude učit Evropu organizovat sportovní parky

Předseda Komise zahraničních styků ČOV Roman Kumpošt informoval o úspěchu zahraniční aktivity ČOV v podobě přidělení grantu Erasmus+ od Evropské komise na vytvoření manuálu pro organizování olympijských parků s názvem „Sport Parks Inspired by Olympics“. Cílem je vytvořit manuál organizace sportovních parků v průběhu olympijských her pro země EU. ČOV bude koordinátorem projektu, kterého se účastní ještě osm olympijských výborů z evropských zemí, z ČR ještě Jihočeský kraj. Další jednání o tomto projektu povede ČOV na zasedání EOC v Minsku za 14 dní.

Podle Romana Kumpošta dopadl výborně letošní Evropský týden sportu (EWOS), kde počet zařazených akcí stoupl o 150% oproti loňsku a celkem se jich zúčastnilo na 60 tisíc lidí. Rozběhl se také projekt SUCCESS, zaměřený na zlepšování pozic žen ve sportovním managementu. Inicioval ho Chorvatský olympijský výbor, vedle ČOV se zapojily také národní olympijské výbory z Francie, Itálie, Litvy a Slovenska. Impuls k zapojení ČOV do projektu dala Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV.

Loterijní prostředky za třetí čtvrtletí rozděleny

Místopředseda pro ekonomiku Libor Varhaník uvedl, že loterijní prostředky přinesly do sportu zatím 1,536 miliard korun. Nejvyšší částku, 1,2 miliardy, dostaly přímo sportovní svazy.

Výkonný výbor schválil rozdělení třetí splátky podle pravidel týkajících se systému loterijních odvodů. Ve třetím čtvrtletí přišlo od loterijních společností zhruba 150 milionu korun. Celkem tedy bylo ve 3. splátkách letos vyplaceno už 409 milionů sportovním subjektům a 55 milionu krajům.

Vše o loterijním systému včetně rozdělení 3. splátky za rok 2016 najdete zde.

ČOV a Praha společně postaví 54 sportovních hřišť

Předseda Jiří Kejval informoval o zájmu Hlavního města Prahy o společný projekt na stavbu veřejných sportovních hřišť v každé městské části – celkem by jich mělo být 54. Praha použije prostředky, které od ČOV dostala v rámci loterijních odvodů, větší část pak půjde z městského rozpočtu.

ODM v Brně se rozjíždí

Místopředseda Filip Šuman informoval o tom, že organizace letní ODM 2017 v Jihomoravském kraji se už rozjela naplno. Těsně před krajskými volbami byla také podepsána smlouva s Pardubickým krajem na konání zimní ODM v roce 2018.

Noví členové Akademické sekce ČOA

Výkonný výbor souhlasil s nominaci nových členů do Akademické sekce ČOA, kterou předložil František Kolář. Jde o osm oborných členů a sedm zástupců kolektivních členů ČOA.

Seznam nominovaných najdete zde.

Noví členové předsednictva Českého klubu Fair Play

Výkonný výbor schválil nové členy předsednictva Českého klubu Fair Play. Jsou jimi rektorka VŠE Hana Machková, legendární hokejista a kapitán mistrů světa David Výborný a business mentorka Margareta Křížová. Předsedkyně ČKFP Květa Jeriová Pecková také oznámila, že obhájila svůj post v exekutivě EFPM (Evropské hnutí FP).

Vizitky nových členů najdete zde .


Foto: 2012