StART: Unikátní kniha mapuje vztahy sportu a výtvarného umění

Unikátní publikace, jež nemá svých rozsahem a zmapováním světových výtvarných děl inspirovaných sportem obdoby. To je kniha StART, kterou s kolektivem autorů připravil renomovaný teoretik umění a architektury Rostislav Švácha a vydal Český olympijský výbor spolu s nakladatelstvím Arbor Vitae. V úterý byla v prostorách Centra moderního umění DOX v Praze slavnostně pokřtěna.

„Každý unikátní výkon, ať už sportovní nebo umělecký, pomáhá zvednout úroveň společnosti. Kniha StART mapuje, jak se tyto dva světy ovlivňují. Jedná se o ojedinělou studii s mohutným záběrem, která bude mít platnost i za mnoho let.“ uvedl Leoš Válka, zakladatel a ředitel DOXu.

Dílo mapuje, jakou roli hrál sport v různých historických obdobích a jaký byl jeho odraz ve výtvarném umění. Má pět kapitol, které z různých úhlů pohledu zaznamenávají postavení sportu ve společnosti. Sledují například sport jako politický nástroj, sport jako zábavu nebo sport jako výraz modernity.

Fotogalerie »

Křest knihy StArt

„Je to především kniha o světovém umění doplněná o české. Naším záměrem bylo, aby kniha nevyzněla jako obrázkové dějiny sportu. Shánět do ní tolik obrázků z mnoha zahraničních galerií, včetně těch sovětských, byl nadlidský výkon,“ řekl profesor Rostislav Švácha, historik a teoretik umění.

Kniha StART volně navazuje na publikaci Naprej!, která mapovala historii sportovních staveb v Českých zemích. I tu vytvořil kolektiv autorů pod vedením Rostislava Šváchy. S nápadem zmapovat vztahy mezi uměním a sportem v obou případech přišel předseda ČOV Jiří Kejval.

„Jsem velký milovník knih i umění a líbil sem i nápad spojit oboje dohromady,“ řekl Jiří Kejval. „Mezi oběma světy je mezera, která se ale daří díky lidem jako je pan profesor Švácha zacelovat. Oceňujeme to my i Mezinárodní olympijský výbor.“

V předmluvě knihy uvedl: „Kniha StART připomíná, jaké byly kořeny umění i sportu. Umění vychází z lidské přirozenosti a je oslavou lidských schopností, stejně jako sebelepší sportovní výkon nemá svoji hodnotu bez duchovního rozměru. Kniha START se snaží ukázat přirozenost propojení sportu a umění, a to na příkladech z posledních 500 let.“

Publikace už je v prodeji a vychází i v anglickém jazyce.