Filip Šuman byl na další čtyři roky zvolen místopředsedou ČOV

Volební plénum Českého olympijského výboru proběhne 26. října 2016, už nyní je však jasné, že jedním z místopředsedů ČOV nadále zůstává Filip Šuman, prezident České florbalové unie. Na valné hromadě Českého klubu sportovních svazů, organizací a institucí (ČKSOI), který je jednou ze složek Českého olympijského výboru, o tom rozhodli zástupci neolympijských sportovních svazů a organizací, kteří mají právo zvolit jednoho místopředsedu a dva členy výkonného výboru ČOV.

Místopředsedou ČOV valná hromada zvolila Filipa Šumana, který v této funkci působil již v uplynulých čtyřech letech. Dvěma členy Výkonného výboru ČOV byli zvoleni Hana Moučková, starostka České obce sokolské, a Gabriel Waage, předseda České softbalové asociace. Valná hromada se také zabývala otázkami přijetí nových sportů na olympijské hry (více ZDE) a přípravou na Světové hry, které proběhnou v létě příštího roku v polské Vratislavi.

„Již za uplynulé čtyři roky se nám podařilo v rámci Českého olympijského výboru výrazně zlepšit spolupráci mezi všemi sportovními svazy a zajistit, že se sporty už nerozdělují na olympijské a neolympijské. Nejlepším důkazem je projekt olympijských parků, kde se do sportovních aktivit zapojilo více než padesát různých sportů. Na další čtyři roky máme ale stále hodně úkolů a velice důležitou akcí pro nás budou právě Světové hry,“ řekl Filip Šuman.