Seminář „Koučink a jeho využití pro osobní i profesní rozvoj ve sportovním prostředí“

Komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru uspořádala ve dnech 15. – 17. 9. 2016 v Bechyni seminář Koučink a jeho využití pro osobní i profesní rozvoj ve sportovním prostředí.

Každoroční tematické semináře, pořádané komisí, reagují na potřeby českého sportovního prostředí a zpestřují nabídku vzdělávání v oblasti sportovních profesí. Komise se rozhodla uspořádat tento seminář i v reakci na aktuální inciativy Mezinárodního olympijského výboru a Evropského olympijského výboru. Seminář byl jednou z akcí druhého ročníku Evropského týdne sportu, vyhlašovaného Evropskou Komisí, jehož cílem je propagace sportu, pravidelných pohybových aktivit a zdravého životního stylu ve všech členských státech EU. Koordinátorem v Česku pořádaných akcí Evropského týdne sportu je Český olympijský výbor.

V Černickém zámečku se sešlo 30 účastníků semináře z celé České republiky. Zkušení lektoři Olga Šípková a Milan Studnička prezentovali v rámci programu témata i praktická školení v oblasti využití koučinku k osobnímu i profesnímu rozvoji, i ke zvýšení motivace uplatnit se v rozhodovacích pozicích českého i mezinárodního sportu. Součástí programu byly i pohybové aktivity pod vedením Olgy Šípkové.

Mezinárodní přesah školící akce v Bechyni zajistily české účastnice evropského projektu SUCCESS, do kterého je zapojen Český olympijský výbor. Projekt SUCCESS je evropský školící program sportovního managementu pro ženy (strategie, finance, marketing, sportovní akce) a cílem tohoto projektu je právě přispět ke zvýšení počtu žen na vedoucích pozicích ve sportovních organizacích. Do projektu SUCCESS je zapojeno 6 národních olympijských výborů, 8 účastnic z každé země, koordinátoři, lektoři a mentoři. České zástupkyně v projektu absolvovaly v Bechyni jedno ze studijních zasedání a představily projekt všem účastníkům semináře.

Dokumentace ze semináře „Koučink a jeho využití pro osobní i profesní rozvoj ve sportovním prostředí“ je k dispozici zde.