Osm žen, jeden cíl: české účastnice projektu SUCCESS se poprvé potkaly

Osm žen, osm různých sportů, ale jeden cíl – díky projektu SUCCESS pomoci své sportovní organizaci a zároveň se vzdělat a rozšířit síť kontaktů. I za cenu probdělých nocí, které zaručeně přijdou při kombinování projektu s náročnou prací nebo mateřstvím. Takové odhodlání bylo patrné při prvním setkání osmi Češek, které absolvují evropský projekt SUCCESS, jeho partnerem je Český olympijský výbor.

S koordinátorkami projektu Radanou Kubešovou a Janou Janotovou se Nicole Šťávová (golf), Karolína Kříženecká (pozemní hokej), Tereza Doušová (fotbal), Milena Moulisová (basketbal), Petra Vozobulová (házená), Hana Schlangerová (ragby), Lenka Kovářová (triatlon) a Barbora Žehanová (kanoistika) sešly v rámci Semináře koučinku, který pořádala Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV.

Setkaly se tak v areálu Golf Resortu Bechyně, kterému šéfuje Nicole Šťávová, jediná zástupkyně klubové sféry v projektu. Každá účastnice představila svou organizaci, svou roli v ní a také témata, jimž by se chtěla v rámci školícího programu věnovat – ať už se jednalo o strategické, manažerské, organizační nebo finanční plány pro celou organizaci nebo pro konkrétní sportovní akci. V říjnu čeká účastnice projektu mezinárodní školení v Římě, po kterém budou připravovat případové studie zaměřené na konkrétní problematiku v rámci řízení jejich sportovní organizace.

Projekt SUCCESS inicioval Chorvatský olympijský výbor, vedle ČOV se zapojily také národní olympijské výbory z Francie, Itálie, Litvy a Slovenska. Cílem vzdělávacího a tréninkového programu pro dobrovolné i profesionální manažerky v oblasti sportu je dosáhnout rozšíření manažerských schopností a dovedností účastnic cestou výměny zkušeností, sdílením dobrých příkladů a analýzou modelových případových studií. Zapojení ČOV do projektu SUCCESS iniciovala Komise rovných příležitostí ve sportu Českého olympijského výboru, která usiluje o postupné zvýšení počtu žen na vedoucích a rozhodovacích pozicích ve sportovních organizacích v České republice, stejně jako o vyšší zastoupení žen v mezinárodní sportovní diplomacii. Podrobnosti o projektu SUCCESS najdete na facebookové stránce nebo na www.success-leadership.eu.