Jak na univerzitní studium v USA

Škoda základ života! Hlásá česká filmová komedie z roku 1938 a stále jde o velmi nadčasovou pravdu, která přesahuje hranice i kontinenty. Studium v zahraničí je dnes již dostupné. I díky více než stoleté finanční podpoře vlády Spojených států amerických, která dala univerzitám možnost vybudovat stipendijní program s cílem podporovat dobré sportovce během jejich studia. Více napoví bezplatný seminář v Praze, Plzni, Brně nebo Bratislavě.

Každý sportovec, jehož budoucím cílem je studium na univerzitě v USA má své osobní ambice a své požadavky. Kritérií pro výběr vhodné univerzity však bývá mnoho. Mezi základní patří kvalita vzdělání na univerzitě, sportovní úroveň univerzitního týmu, atraktivita lokality univerzity, ale v neposlední řadě také výše školou nabízeného stipendia. Najít tu správnou univerzitu je pro českého studenta složité a časově náročné. Agentura Sport&university (www.stipendia.cz) zprostředkovává studium v USA již déle než deset let a pomáhá získat sportovní stipendia talentovaným sportovcům.

Již několik let agentura Sport&university ve spolupráci s Americkou Ambasádou taképravidelně pořádápro všechny zájemce o studium na univerzitách v USA bezplatné semináře, kde zástupci agentury prezentují veškeré základní informace o studiu a možnostech získání akademických a především sportovních stipendií na univerzitách v USA. Semináře se budou konat 14. září v Praze, 20.září v Plzni, 5.října v Brně a 18.října v Bratislavě. Bližší informace naleznete na stránkách www.stipendia.cz.