Zasedal Výkonný výbor ČOV

Poslední květnový den proběhlo pravidelné zasedání Výkonného výboru ČOV. Mezi body jednání patřily například navýšení podpory sportu v příštím roce, aktuální stav příprav na OH v Riu nebo založení zcela nového ocenění Czech Team - Gold Club.

ČOV bude mít novou cenu – pro mecenáše sportu

Výkonný výbor schválil záměr ČOV založit tradici zcela výjimečného ocenění pro osobnosti, které svým přístupem, osobním nasazením a podporou pomáhají projektům ČOV či sportu obecně. Ocenění se bude jmenovat Czech Team – Gold Club.

Tvoří se klíč, jak naložit s navýšenou podporou sportu v příštím roce

Předseda ČOV Jiří Kejval informoval o posledním jednání Národní rady pro sport a změnách, které se týkají financování sportu v roce 2017. Upozornil na nutnost posílit financování české reprezentace, protože to se za posledních 15 let výrazně propadlo. Na posledním jednání Národní rady pro sport byla o této skutečnosti informována ministryně školství Kateřina Valachová, která přislíbila už pro rok 2017 nápravu. Výkonný výbor se shodl, že pro financování sportu v příštím roce je klíčové posílit financování z programů reprezentace, talentované mládeže, organizace sportu a pořádání významných sportovních akcí.

Libor Varhaník informoval o přípravě programu, který by měl dočasně nahradit financování sportu prostřednictvím zrušeného loterijního systému. Jako prioritu vidí Výkonný výbor možnost rozložení financování do dvou let ve výši 10%, tak jak to v nedávné době navrhla ministryně Valachová.

Přípravy na Rio vrcholí

Aktuální stav nominací na OH v Riu je k dnešnímu dni 89, a to jak účastnických míst, tak osobních nominací. Na finální nominace svazům zbývá už jen 30 dní. Podle vedoucího české mise na OH v Riu Martina Doktora jsou téměř všechna sportoviště v Riu hotová, jediným problémem zůstává velodrom. Stejně tak povzbudivý je stav příprav olympijské vesnice. Podle organizačního výboru, s nímž Martin Doktor absolvoval detailní jednání o organizaci her, údajně současná politická krize v Brazílii nebude mít žádný dopad na průběh her.

Dvě jednání s šéfem MOV Thomasem Bachem

Roman Kumpošt informoval o dvou setkáních zástupců ČOV, kteří se v posledních týdnech dvakrát setkali s předsedou MOV Thomasem Bachem. Nejprve u příležitosti návštěvy Věry Čáslavské v Olympijském muzeu v Lausanne, poté na slavnostní akci Německého olympijského výboru, kterého se zúčastnila i kancléřka Angela Merkelová. Předseda ČOV Jiří Kejval s šéfem MOV jednal mj. o zastoupení ČOV ve strukturách MOV.

MOV v Riu důsledně proti dopingu a sázkám

Detaily příprav OH v Riu a Pchjongčchangu byly hlavním bodem 37. semináře EOC v Tarragoně, kterého se účastnili zástupci ČOV v čele s generálním sekretářem Petrem Graclíkem. EOV zdůraznil odhodlání důsledně bojovat proti dopingu a nově i proti ovlivňování sportovních výsledků. V Riu se tak ani sportovci, ani členové výpravy nesmí jakýmkoliv způsobem zapojit do sázek, ani dodávat informace v sázení využitelné. Česká delegace na semináři prezentovala způsob, jakým ČOV smluvně řeší spolupráci se sportovními svazy i jednotlivými sportovci.

ERASMUS + může pomoci olympijským parkům

ČOV získal osobní podporu předsedy MOV Thomase Bacha pro svou žádost o grant na vytvoření manuálu pro organizování olympijských parků, který by MOV distribuoval zájemcům z řad NOC. Do projektu se s ČOV zapojí i NOC Chorvatska, Rakouska, Francie, Finska, Itálie, Nizozemska a Belgie a také Krajský úřad Jihočeského kraje. O přidělení grantu se bude rozhodovat v říjnu 2016.

MZV bude učit, jak na sportovní diplomacii

Komise zahraničních vztahů ČOV a ministerstvo zahraničí se dohodly na uspořádání společné konference. Jejím tématem bude jednak způsob, jak zlepšit postavení české sportovní diplomacie, a také jak využít sportovní reprezentaci pro prezentaci ČR v zahraničí. ČOV a MZV budu také diskutovat, jak získat organizaci více velkých sportovních akcí v ČR. Termín byl stanoven na 29.11. 2016, účast přislíbil ministr zahraničí Libor Zaorálek a předseda ČOV Jiří Kejval.

ČOV uznal Českomoravský svaz hokejbalu za výlučného představitele tohoto sportu

ČOV uznal Českomoravský svaz hokejbalu. Stal se tak 11 svazem, který úspěšně prošel procesem uznání. VV ČOV nerozhoduje o členství těchto svazů v ČOV, ale pouze o faktu, že tyto dotčené svazy budou ČOV považovány za výlučného představitele jednotlivých sportů v ČR.

Nové složení Trenérsko – metodické sekce

ČOV schválil nové složení Trenérsko – metodické sekce, které skončil čtyřletý mandát. Její složení je možné si prohlédnout zde nebo na nových webových stránkách TMS - Trenéři ČOV.