Plénum ČOV: vyšší odměny pro medailisty z Ria

Hospodaření Českého olympijského výboru, zásady nominace sportovců a členů doprovodu na OH 2016 a výše odměn pro medailisty z OH v Riu patřily mezi hlavní body programu řádného Pléna Českého olympijského výboru.

Hospodaření v roce 2015

Hospodaření ČOV v roce 2015 skončilo v přebytku. Rozpočet pro rok 2015 byl koncipován jako vyrovnaný. Celkově skončil přebytkem 37 736 904 Kč. Opomeneme-li částku 28 240 898 Kč, což jsou nerozdělené prostředky z loterií, zbývající částka 9 496 006 Kč představuje přebytek rozpočtu ČOV za rok 2015. Celkové příjmy ČOV činily 752 milionů, a to především díky úspěšnému rozjezdu systému loterijních asignací na sport. Ty dosáhly výše zhruba 534 milionů korun.

„Loterijní systém od roku 2017 skončí, ale máme velmi silné sliby od politických představitelů, mimo jiné od předsedů dvou nejsilnějších politických stran, že finance na sport ze státního rozpočtu budou od příštího roku podstatně navýšeny. Pro český sport by to znamenalo zásadní krok kupředu,“ uvedl předseda ČOV Jiří Kejval. V roce 2016 by měl sport dostat ze státního rozpočtu až šest miliard, což je 40% nárůst oproti roku 2015.

Více o hospodaření ČOV ve Výroční zprávě za rok 2015.

Rozpočet pro rok 2016 bude kvůli OH vyšší

Rozpočet na rok 2016 bude schodkový ve výši zhruba 7,6 milionu korun, schodek bude vyrovnán z rezerv ČOV. Příjmy i výdaje budou ve výši 954 milionů. Počítá se přitom s příjmy z loterií ve výši 600 milionů, které následně olympijský výbor transparentně rozdělí na sport dětí a mládeže. Rozpočet také obsahuje náklady na OH v Riu, Olympijský park Rio Lipno a další mimořádné výdaje spojené s olympijským rokem.

Aktualizovaná Pravidla pro čerpání finančních příspěvků z prostředků darovaných Českému olympijskému výboru ze strany loterijních společností a rozdělení první splátky za rok 2016 jsou k dispozici na www.olympic.cz/loterie/.

Ocenění Tibi Gratias pro Františka Jandu

Ocenění Tibi Gratias obdržel in memoriam František Janda, předseda Českého šermířského svazu a dlouholetý člen Výkonného výboru Českého olympijského výboru. Jako předseda Evropského šermířského svazu byl zároveň nejvýše postavený občan ČR v mezinárodních sportovních strukturách. František Janda zemřel náhle na konci roku 2015 při cestě do Japonska.

Nominace do Ria bude známá 12.7.2016

Plénum schválilo pravidla pro nominaci sportovců a doprovodu pro OH v Riu 2016. Svazy musejí předat finální nominaci a všechny potřebné dokumenty s tím související Českému olympijskému výboru do 1.7. 2016. Poté ji 11.7. schválí Sportovní expertní tým ČOV a VV ČOV. Finální nominaci pak schválí Plénum ČOV 12.7. na Pražském hradě.

Odměny pro olympijské medailisty budou vyšší

Olympionik, který v Riu získá zlatou medaili, tak od ČOV získá odměnu 1,75 milionu korun, za stříbrnou medaili 875 tisíc korun a za bronz 525 tisíc korun. Oproti roku 2008, kdy se výše odměn měnila naposledy, jde o zhruba 15% nárůst, adekvátně se zvýšily odměny i pro kolektivní sporty a realizační tým.

„Za posledních osm let se naše ekonomika kvůli inflaci a růstu cen změnila, zvýšení odměn by mělo tyto změny vyrovnat. Chceme odměnit medialisty nejen za jejich sportovní úsilí, ale i za propagaci, kterou jejich úspěch přinese celé České republice,“ uvedl Martin Doktor, sportovní ředitel ČOV a vedoucí české výpravy na OH v Riu.

Zpráva ombudsmana

Od posledního Pléna posuzoval ombudsman ČOV Alexander Károlyi dvacet podáni a poskytl několik odborných vyjádření. Předmětem posouzení byly zejména podněty směřující k legislativě sportovních předpisů, resp. k jejich respektování, dále ke sportovní etice, k mimosoudnímu řešeni soudního sporu, k rozhodnutí sportovních orgánů, podněty ke stanovám sportovních subjektů, ale i dotazy směrem k zákonům ČR a k jejich dopadům na sportovní prostředí. Autoři podnětů od ombudsmana obdrželi písemná Stanoviska ombudsmana, osobní jednání nebo odborný výklad.

Více informací ve výroční zprávě a na www.olympic.cz/ombudsman.

Úspěch sportovní diplomacie – Valné shromáždění EOV a členství v komisích MOV

Velkým úspěchem české sportovní diplomacie bylo pořádání 44. Valného shromáždění Evropských olympijských výborů. Úspěch tohoto shromáždění dokresluje i uznání předsedy EOV Patricka Hickeyho a účast předsedy Mezinárodního olympijského výboru Thomase Bacha, předsedy Asociace národních olympijských výborů Šejka Ahmada Al-Fahada Al-Sabaha a dalších čelních představitelů světového sportu. Akce měla podporu i ze strany státních orgánů. Předsedu MOV Bacha přijal i prezident Miloš Zeman, aktivně shromáždění podpořil i předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček.

„Velkým úspěchem činnosti naší Komise zahraničních vztahů je i zisk už druhého místa v komisi MOV pro zástupce ČR. Stal se jím Roman Kumpošt v Komisi pro komunikaci MOV,“ uvedl Jiří Kejval.

EYOF, Evropské hry, YOG a ODM

Přestože rok 2015 nebyl rokem olympijským, organizoval ČOV několik výprav na mezinárodní sportovní akce. Na zimní Evropský olympijský festival mládeže (EYOF) v Rakousku a Lichtenštejnsku vyslal 66 sportovců, na letní EYOF v Tbilisi pak 95 sportovců. Premiéru si v roce 2015 odbyly Evropské hry, které se konaly v ázerbajdžánském Baku. Po organizační stránce dopadly skvěle, po sportovní trpěly nevyrovnaností – některé sportovní federace hry obeslaly špičkovými sportovci, jiné uspořádaly závody nižší kategorie. Česká výprava měla 128 sportovců.

Do roku 2015 také spadala příprava na Olympijské hry mládeže (YOG) v Lillehammeru, kam začátkem letošního roku odjelo 43 českých juniorských sportovců. Svou premiéru pod olympijskými kruhy si odbyl ženský hokej. Výběr do 16 let vybojoval stříbrnou medaili.

Česká olympijská nadace oslavila tříleté výročí

Česká olympijská nadace koncem roku oslavila tři roky od svého založení. Za tu dobu rozdělila přes pět milionů korun a podpořila přes 900 sportujících dětí, především ze sociálně slabších rodin.

Projekty pro mládež

Už od roku 2013 organizuje Český olympijský výbor akce pro sportování dětí a mládeže v rámci souhrnné kampaně Česko sportuje. Klíčovým projektem zaměřeným na školáky se stal Sazka Olympijský víceboj, do kterého se v roce 2015 zapojilo už 1600 škol a jeho disciplíny plnilo skoro 200 tisíc dětí. Další desetitisíce dětí se účastnily Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů.

Z hlediska podpory mládežnického sportu v ČR je stále důležitější Olympiáda dětí a mládeže, jejíž úroveň se každým rokem zvyšuje. Letní ODM v roce 2015 uspořádal Plzeňský kraji, který dosáhl opět na vyšší příčku, a to jak z pohledu organizace, tak i účasti. V 18 sportovních kategoriích soutěžilo 2340 mladých sportovců.

Činnost složek a komisi

Činnost složek a komisi se rok od roku aktivuje a roste její rozmanitost i intenzita. Příkladem je inovace Komise sportovců, která změnila systém výběru laureáta nejstaršího českého sportovního ocenění, Ceny Jiřího Gutha- Jarkovského. Komise uspořádala vlastní hlasování o nejhodnotnější sportovní výkon roku, který nyní vybírají sami sportovci, čímž ocenění dodávají zvláštní význam. Komise zároveň intenzivně pracuje na projektu Duální kariéry, kterého se účastní rostoucí počet sportovců.

Významný je i projekt Lékařské komise, která pracuje na systematizaci lékařské péče a prevence pro vrcholové sportovce.

„Za zvláštní zmínku pak stoji aktivity Unie profesionálních trenérů, která odvedla obrovské množství práce a dokázala, že činnost zaměřena na odbornost a vědecké přístupy ke sportu, navíc vedená s obdobnou energii, u nás chyběla,“ uvedl Jiří Kejval.

Přílohy