EU Sport Forum 2016: řádné řízení sportovních organizací povede k jejich autonomii

Na začátku března se Haag stal metropolí evropské sportovní politiky, když přivítal nejdůležitější výroční konferencí v oblasti evropské sportovní politiky, EU Sport Forum. Hlavními tématy byly v návaznosti na aktuální dění kolem uprchlické krize a dopingových nálezů řádná správa sportovních organizací a role sportu při integraci uprchlíků.

Panelová diskuse o řádné správě ve sportu se stala zlatým hřebem konference, která letos přilákala více než 350 účastníků z řad nejvyšších evropských politiků, předsedů a zástupců mezinárodních, evropských a národních sportovních federací i MOV. To, co eurokomisař zodpovědný za sport Tibor Navracsics nazval „současnou krizí důvěry ve sport“, musí být řešeno zlepšením správy sportovních organizací, shodli se účastníci debaty. Jak ve svém úvodním proslovu zdůraznil předseda Evropských olympijských výborů Patrick Hickey: „Pokud sportovní organizace chtějí být plně autonomní, pak musí být řízeny podle zásad řádné správy.“ To, že tato autonomie není a neměla by být absolutní, a to, že sportovní organizace neexistují „mimo právní systém“, podtrhl na příkladu současného reformního procesu FIFA šéf jejího právního oddělení Marco Viligier: „Byl to vnější tlak, který nás dovedl k zásadní transformaci.“ Nedávnými slovy předsedy MOV Thomase Bacha:If we do not drive these changes ourselves, others will drive us to them.

Projekt SIGGS

EU kancelář Evropských olympijských výborů, ve které má ČOV své zastoupení, je v této oblasti velmi aktivní. Se svým právě probíhajícím projektem SIGGS, který byl na Foru několikrát zmíněn a který čerpá ze zásad řádné zprávy MOV i z ustanovení Evropské unie, poskytne sportovním organizacím nástroj sebehodnocení. Ten jim pomůže zjistit, jak na tom jsou a jak případné nedostatky zlepšit.

Výzvy, kterým sportovní hnutí čelí, ale nebyly jedinými body programu. Právě pozitivní role sportu ve společnosti a efektivnější využití jeho potenciálu pro zlepšení veřejného zdraví, podporu sociální inkluze a integrace či pro zlepšení a posílení vztahů se třetími zeměmi, se prolínala debatami o sportovní diplomacii. Stejně tak se odrazila na diskusi o druhém ročníku Evropského týdne sportu, vzdělávání či projektu Dvojí kariéra.

Dalším důležitým bodem jednání byla diskuze nad dopadem chystaného jednotného digitálního trhu na sport, konkrétně na systém prodeje vysílacích práv a přeshraniční přístup ke sportovnímu vysílání. Debata nad novým pracovním plánem pro oblast sportovní politiky, kterým se Evropské instituce řídí po dobu tří let a který by měl být přijat na začátku příštího roku, Forum ukončila.

EU Sport Forum se ve své současné podobě konalo již po šesté. Jedná se o výroční akci pořádanou Evropskou komisí ve spolupráci se zemí, která v dané době předsedá Radě EU. EU Sport Forum je nejdůležitější součástí strukturovaného dialogu mezi sportovním prostředím a EU institucemi. Více informací a přenos z jednání naleznete na webových stránkách Evropské komise.