Výsledek kontroly čerpání loterijních odvodů: podmínky splněny

Veškeré prostředky z tzv. loterijních odvodů, které v roce 2014 obdržely sportovní spolky na podporu neprofesionálního sportu mládeže, splňují podmínky stanovené Českým olympijským výborem. Takový je závěr auditu sta příjemců, mezi něž byla ve třech loňských splátkách rozdělena částka 284,7 milionů Kč. „Všechny loni vydané prostředky byly vynaloženy ve prospěch sportu s důrazem na podporu sportu dětí a mládeže. Ve všech případech byla dodržena pravidla podpory stanovená Českým olympijským výborem,“ shrnul výsledek auditu partner KPMG ČR Zdeněk Tůma.

Český olympijský výbor chce zachovat rozdělování prostředků od provozovatelů loterií a kurzových sázek, jimž platná legislativa umožňuje snížit tzv. loterijní daň peněžitým darem na podporu sportu. „Sport je silně podfinancovaný a musí si umět zajistit prostředky z více zdrojů. Velmi proto děkuji společnostem, že v loňském roce využily v maximální míře možnosti dané zákonem a že v tom budou pokračovat i nadále,“ řekl předseda ČOV Jiří Kejval s tím, že v roce 2014 darovalo českému sportu jedenáct loterijních firem celkem 443,6 milionů korun, z nich se v uplynulém kalendářním roce stihlo rozdělit necelých 285 milionů. „Novela loterijního zákona, která vešla v účinnost v lednu 2014, stabilizuje zdrojovou základnu českého sportu díky částečnému propojování stávajícího a předchozího systému a více se zaměřuje na podporu sportu mládeže. Právě v něm je situace nejvíc kritická. Audit je dalším krokem naplnění mého slibu, jímž jsme se osobně zavázal k tomu, že loterijní prostředky budou ve sportu maximálně transparentní a efektivně používané.“

Závěry auditu

Mezi pozitiva metodiky ČOV týkající se přerozdělování zdrojů z loterií patří transparentnost a účelovost příspěvku. Sportovní svazy jsou také do určité míry autonomní při určování, na co přesně mohou být příspěvky využívány. „Klíčovým faktorem pro efektivní a vhodné využití prostředků je možnost jejich čerpání až do tří let od přijetí. Svazy proto mají dostatek času na vhodné použití,“ vyzdvihuje místopředseda ČOV Libor Varhaník.

Důkladná kontrola vybraných svazů

Součástí auditu bylo také hloubkové šetření vybraných tří svazů (Český svaz ledního hokeje, Česká basketbalová federace, Český svaz orientačních sportů) s cílem ověřit příslušné dokumenty a adekvátnost výdajů v hodnotě přesahující 14 milionů korun. „Mohu konstatovat, že 97 % veškeré dokumentace k čerpání byla v naprostém pořádku a prokazuje, že k danému plnění skutečně došlo. Zbytek prokazuje jen formální nedostatky,“ shrnul Zdeněk Tůma a dodal: „Velmi dobře se podařilo již v prvním roce nastavit kontrolní mechanismy, přesto je tu určitý prostor pro zlepšení.“

Loterijní prostředky do krajů

Novela loterijního zákona a konkrétně rok 2014 znamenal přelom ve financování sportu v ČR. Snahou ČOV je alokace podpory do oblastí, kde je to skutečně potřeba. „Naším prioritním zájmem je dostat prostředky k co největšímu počtu sportující mládeže. Letos je proto vyhrazena z loterijních odvodů fixní částka 40 milionů korun jednotlivým krajům ČR, s nimiž intenzivně jednáme,“ informoval Libor Varhaník. Dále zůstává zachováno, že 90 % prostředků podpoří organizovaný sport (tj. sportovní svazy) a 10 % neorganizovaný sport.

Hlavní přínosy podpory sportu

Podpora sportu stimuluje ekonomickou spotřebu a funguje jako prevence řady nemocí. Loterijní prostředky jsou určeny na podporu dětí a mládeže a podporují návyky zdravého životního stylu. Mají také pozitivní vliv na zdravé sebevědomí mládeže, sociální soudržnost a prevenci kriminality. „Například ČOV dary loterijních a sázkových společností používá systematicky na financování dlouhodobého programu Česko sportuje, do něhož jsou přihlášeny sta tisíce školáků u nás,“ uzavřel Jiří Kejval.

Prezentaci shrnující výsledky auditu najdete ZDE.

Více informací k tzv. loterijním odvodům najdete ZDE.

Prezentaci ČSLH k projektu financovanému z loterijních prostředků najdete ZDE.