Podání ombudsmanovi

Ombudsman Českého olympijského výboru Alexander Károlyi posoudil nebo projednal od začátku tohoto roku celou řadu podnětů. Uvádíme vybrané:

Počátkem ledna letošního roku se na ombudsmana ČOV obrátil se svou žádostí o Stanovisko SKI klub Harrachov, který řešil problém spojování soutěžních ročníků při nominacích na Olympiádu dětí a mládeže v běžeckém lyžování. Dále ombudsman posoudil žádost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jenž si vyžádalo stanovisko k případu pana Erika Huliyeva, člena České boxerské asociace, k žádosti o udělení státního občanství.

Na ombudsmana se rovněž obrátil pan Remigius Machura starší, se žádostí o přezkoumání Rozhodčího nálezu Rozhodčí komise ČOV, ve věci disciplinárního trestu jeho syna za porušení antidopingových pravidel a předsedkyně České asociace cheerleaders, se žádostí o stanovisko ombudsmana k možnosti řešení problému při organizování souteže „Otevřené Mistrovství České republiky v cheerleadingu“, novým subjektem, který není členem Evropské a Světové unie cheerleaders.

O stanovisko požádal i pan Ing. Jiří Michal, který žádal o stanovisko ombudsmana ČOV na postup a rozhodnutí Českého svazu ledního hokeje při registraci jeho syna Michala Michala. V dalším podání posoudil ombudsman ČOV žádost pana Václava Bečváře, který se na ombudsmana obrátil s údajným podezřením na jeho diskriminaci při reprezentačních nominacích na základě věku, ze strany Českého střeleckého svazu.

V současné době ombudsman projednává podání pana JUDr. Pavla Zachy, týkající se posouzení „výchovné filozofie“ Kamevédy a „právní ochrany sportujících dětí“ v ČR i podání Autoklubu ČR ve věci vyjádření ve Zpravodaji SSS ČR č. 3/2014, JUDr. Oldřicha Vaníčka, místopředsedy Sdružení sportovních svazů ČR. Ombudsman ČOV se zabývá i žádostí SK Union Čelákovice o nápravu situace, která dlouhodobě komplikuje tréninkovou a herní činnost jeho fotbalových týmů, především mládežnických.