​Rozhodčí komise ČOV projednala případ Romana Kreuzigera

Senát Rozhodčí komise ČOV vyslechl cyklistu Romana Kreuzigera a znalce navržené sportovcem a Mezinárodní cyklistickou federací (UCI), na základě jejíhož podnětu bylo řízení zahájeno. UCI svého reprezentanta na jednání nevyslala. Naopak se zúčastnil zástupce Českého svazu cyklistiky (ČSC). Komise verdikt vynese do 22. září.

Rozhodčí komise případ převzala na základě dohody ČOV a Českého svazu cyklistiky. Umožňují to předpisy všech jmenovaných organizací, včetně UCI.

V ČR je rozhodčí komise nejvyšším národním orgánem, který se zabývá případy souvisejícími s možným porušením antidopingových pravidel. Je nezávislá na orgánech ČOV a zodpovědná je přímo Plénu ČOV. Proti jejímu rozhodnutí se lze odvolat k Mezinárodní sportovní arbitráži CAS.

Mezinárodní cyklistická unie UCI se na Kreuzigera obrátila kvůli údajným nesrovnalostem v biologickém pasu z let 2011 a 2012 poprvé loni. Elitní český silniční cyklista se bránil pomocí analýz expertů a dále závodil. Po dohodě se svým týmem však nestartoval na letošní Tour de France. Když se chtěl vrátit k závodění na srpnovém etapovém klání Kolem Polska, UCI mu dočasně zastavila činnost.