Zápis ze zasedání Komise vnějších vztahů ČOV ze dne 25. 8. 2014