Profily: Předseda a místopředsedové ČOV (včetně fotografií v tiskové kvalitě)

FOTOGRAFIE PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDŮ

Jiří Kejval

Předseda ČOV Narozen: 30. listopadu 1967

V mládí býval špičkovým veslařem a dodnes pravidelně sportuje. Osm let působil ve funkci člena výkonného výboru ČOV, od roku 2009 byl místopředsedou

ČOV pro ekonomiku a marketing. Je duchovním otcem kampaně Žijeme Londýnem a projektu Českého domu na olympiádě v Londýně. Zároveň je dlouholetým šéfem veslařského svazu. Kejval je také úspěšným podnikatelem. Se spolužákem založil v roce 1991 společnost Techo, která se původně zabývala výrobou drobných kancelářských doplňků. Později se firma rozrostla, začala vyrábět kancelářský nábytek a expandovala do zahraničí. Na podzim 2012 se stal členem představenstva nizozemské interiérové společnost Royal Ahrend NV, která patří mezi tři největší výrobce kancelářského nábytku v Evropě.

Jiří Kejval také založil veřejně prospěšnou společnost Prostor pro podporu české architektury, interiéru a designu. Zároveň se angažuje v American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies, nadaci, která podporuje talentované české a slovenské studenty.

Miroslav Jansta

Místopředseda ČOV pro sport Narozen: 8. března 1962

Jako bývalý basketbalista hrával za Nymburk, vystudoval Právnickou fakultu UK, kde po jejím absolvování přednášel do roku 1997. Spoluvlastní advokátní kancelář a také vlastní nymburský basketbalový klub. V únoru letošního roku byl zvolen novým šéfem ČSTV.

V roce 1995 založil s bývalým hokejovým reprezentantem a pedagogem právnické fakulty Vladimírem Kostkou advokátní kancelář Jansta, Kostka. V letech 2002-2005 byl ve výkonném výboru České basketbalové federace, v roce 2009 se stal jejím šéfem. V únoru 2011 spoluzaložil iniciativu Český sport 2011, která upozorňovala na problematiku financování českého sportu.

Libor Varhaník

Místopředseda ČOV pro ekonomiku a marketing Narozen: 26. 1. 1966

Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 1995 vybudoval marketingovou společnost Česká atletika, která má na starosti jednání s partnery atletického svazu a stoprocentně svazu patří. Varhaník byl dlouholetým jednatelem společnosti, opustil ji až v roce 2009, kdy se stal předsedou Českého atletického svazu. V něm působil už v letech 2005 až 2009 jako místopředseda, členem svazu byl od roku 1992 – pracoval také jako mezinárodní sekretář. Na stejné pozici působil i v letech 1990 až 1992 ještě za federálního Československa. Bohaté zkušenosti má na mezinárodním poli. V letech 1995 až 2003 zasedal v marketingové komisi Evropské atletické federace, aktuálně je v soutěžním výboru.

František Kolář

Místopředseda pro olympismus Narozen: 1952

Absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, kandidátem věd byl jmenován v roce 1985. Působil v Historickém ústavu Akademie věd ČR. Od roku 1993 je členem České olympijské akademie, v letech 1996-2004 a od roku 2008 dosud řádný člen Českého olympijského výboru. V roce 2002 převzal Olympijské studijní centrum, v němž pracuje dodnes. Přednáší historii tělesné kultury a dějiny olympijského hnutí na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Podílel se na přípravě řady publikací k dějinám českého olympijského hnutí, např. Český olympismus (1999), Kdo byl kdo – Naši olympionici (1999), Olympismus (2004), Sto deset let Českého olympijského výboru (2009), Jiří Stanislav Guth-Jarkovský (2011) či Vacouver 2010 a Londýn 2012. Člen Comité International Pierre de Coubertin a International society of Olympic Historians.

Filip Šuman

Místopředseda pro přidružené členství Narozen: 30. září 1974

Prezident České florbalové unie vystudoval Právnickou fakultu UK, během studií získal praxi v některých právnických kancelářích. Nakonec ale dostal přednost florbal, kterému se pracovně naplno věnuje od roku 1999. Když se o rok později ujal role prezidenta florbalové unie, měl tento sport pět tisíc členů – nyní je se 70 tisíci členy druhým nejmasovějším českým sportem. Od 2002 zasedá Šuman v komisích Světové florbalové federace: od roku 2006 je členem výkonného výboru, od 2009 její viceprezident. Ve struktuře ČOV působil od roku 2005 jako člen Komise pro světové hry. Florbal hrál na vrcholové úrovni dvou nejvyšších soutěží deset let (1995–2005), dříve se závodně věnoval také atletice a golfu.