Zápis ze zasedání Komise vnějších vztahů ČOV ze dne 7. 4. 2014