Výstava Padesát let českého sportu v totalitní společnosti

Český olympijský výbor, Ústav pro studium totalitních režimů a Národní muzeum připravily výstavu, která reflektuje půl století československého sportu v období let 1938–1989. Sport byl výrazně ovlivňován společenským děním v době nacistické okupace i v období komunistického režimu. Oba režimy také zasahovaly do sportovní oblasti. Veřejnost přitom právě skrze sportovní utkání vnímala možnost vyjádřit svůj odpor vůči totalitám.

Výstava stručně představuje vývoj československé tělovýchovy, olympijského hnutí a připomíná výrazné kolektivní a individuální úspěchy. Expozice také mapuje nejvýraznější zásahy nacistického a komunistického aparátu do sportu (oběti z řad sportovců během nacistické okupace, proces s hokejovými mistry světa z 50. let, fenomén emigrace atd.). Zabývá se také politickým rozhodnutím neúčastnit se olympijských her v Los Angeles 1984.

Výběr okruhů, kterými se výstava zabývá:

  • Tělovýchovné organizace, protinacistický odboj a perzekuce sportovců 1939–1945
  • XI. všesokolský slet
  • Zásah KSČ do sportu
  • Emigrace sportovců po únoru 1948 a po srpnu 1968
  • Československý olympijský výbor 1945–1989
  • Spartakiády
  • Hokejová krize 1969
  • Bojkot Her XXIII. olympiády 1984 v Los Angeles
  • Závod míru a havárie v Černobylu
  • Sport a média

Výstava se koná v prostorách Křížové chodby a Rytířského sálu Staroměstské radnice od 11. dubna do 12. května 2014. Otevřena pro veřejnost je vždy v pondělí od 11:00 do 18:00, od úterý do neděle pak od 9:00 do 18:00.

Záštitu nad výstavou převzal primátor hlavního města Prahy Tomáš Hudeček.

Kurátoři výstavy: Jan Kalous, František Kolář

Autoři výstavy: Jan Kalous, František Kolář, Milan Bárta, Pavel Zeman, Libor Svoboda, Petr Roubal, Jaroslav Rokoský

Pořadatelé: Český olympijský výbor, Ústav pro studium totalitních režimů a Národní muzeum

Partneři: Magistrát hlavního města Prahy, občanské sdružení Post Bellum