Zápis ze zasedání Komise vnějších vztahů ČOV ze dne 23. 9. 2013